PL EN


2016 | 37 | 4 | 33-44
Article title

Is Jesus Christ A “Symbol” Of God?

Authors
Content
Title variants
PL
Czy Jezus Chrystus jest Symbolem Boga?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This is a critical review of the book by the American Jesuit theologian Fr. Roger Haight, Jesus Symbol of God. The terms symbol and symbolic are used frequently in Haight’s book, Jesus Symbol of God. For Christians, as Haight states, the Incarnate Logos of God is “a concrete” or “a classic symbol of God”. By accepting Jesus Christ as a concrete symbol of God, it follows that we need also to accept that Jesus Christ both is and is not God, because according to Haight “a symbol both is and is not what it symbolizes”. With language appropriate to postmodern culture, Haight thinks that he has brought a new light to Christology, but actually he goes too far in reinterpreting core and traditional doctrines about Christ and salvation. Unfortunately, Roger Haight’s work creates confusion among those Christians who do not have strong faith in Jesus Christ. He creates confusion even for Christians of strong faith. Haight’s Christology tries to make the Son of God a simple human, just Jesus but never the Christ, who revealed God to humanity through His Incarnation.
PL
Jest to polemika z książką amerykańskiego jezuity i teologa ks. Rogera Haighta pt. Jezus Symbol Boga. W swej książce ks. Haight często stosuje terminy: „symbol” i „symboliczny”. Stara się też dowodzić, że dla chrześcijan Wcielone Słowo Boga jest „konkretnym” lub „klasycznym symbolem Boga”. Przyjmując jednak takie twierdzenie, trzeba też przyjąć, że Jezus Chrystus zarówno jest i jednocześnie nie jest Bogiem, ponieważ – według Haighta – „symbol jednocześnie jest i nie jest tym, co symbolizuje”. Stosując język właściwy dla kultury postmodernistycznej, Haight uważa, że wniósł wiele nowego światła w pojęcie chrystologii. W rzeczywistości posunął się za daleko w reinterpretacji istoty i tradycyjnych doktryn o Chrystusie i zbawieniu. Niestety, praca Rogera Haighta może wprowadzić w błąd tych chrześcijan, którzy nie mają silnej wiary w Jezusa Chrystusa. Chrystologia Haighta próbuje zrobić z Syna Bożego zwykłego człowieka, po prostu Jezusa, ale nie Chrystusa, który poprzez swe wcielenie objawił Boga ludziom.
Year
Volume
37
Issue
4
Pages
33-44
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Teologiczny, Eczmiadzinie (Armenia)
References
 • Barth, Karl. The Epistle to the Romans, translated from the Sixth Edition by Edwyn C. Hoskyns (Oxford: Oxford University Press, 1933).
 • Haight, Roger, S.J. “The Case for Spirit Christology,” Theological Studies, 53 (1992).
 • Haight, Roger, S.J. “Jesus and Salvation: An Essay in Interpretation,” Theological Studies, 55 (1994).
 • Haight, Roger, S.J. “Jesus and World Religions,” Modern Theology, July (1996).
 • Haight, Roger, S.J. Jesus Symbol of God (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999).
 • Haight, Roger, S.J. Dynamics of Theology (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2001).
 • Haight, Roger, S.J. The Future of Theology (New York & London: Continuum, 2005).
 • Johnson, Elizabeth A. Consider Jesus: Waves of Renewal in Christology (New York: Crossroad, 1990).
 • McDermott, Brian O. Word Become Flesh: Dimensions in Christology (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1993).
 • Segundo, Juan Luis. Christ in the Spiritual Exercises of St. Ignatius (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1987).
 • Von Balthasar, Hans Urs. Dare We Hope “That All Men Be Saved”?: With a Short Discourse on Hell, translated by Dr. David Kipp and Rev. Lothar Krauth (San Francisco: Ignatius Press, 1988).
 • Von Balthasar, Hans Urs. The Von Balthasar Reader, Medard Kehl, S. J. and Werner Löser, S. J., eds. (New York: Crossroad, 1982).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02acd8e9-0c78-47e7-8dfc-466aeda4aa13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.