PL EN


2011 | 1 (5) | 179-204
Article title

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego a konstytucyjna zasada równości wobec prawa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule omówiono ustawę o wykonaniu kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego, oraz projekt jej nowelizacji. Wskazano na ich mankamenty, a w szczególności na naruszenie zasady równości wobec prawa wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, z uwagi na etapowość jej wprowadzania i nie objęcia nią w jednym czasie skazanych na terytorium całego państwa. Autorka zastanawia się także nad tym czy ustawa, oraz jej nowela, chociaż częściowo przyczynią się do rozwiązania problemu przeludnienia w polskich jednostkach penitencjarnych, oraz zapobiegną zjawisku długotrwałego oczekiwania skazanych na odbycie kary. A zatem czy przyniosą one korzyści w wymiarze społecznym.
EN
The article discusses the Execution of the Penalty of Deprivation of Liberty within a System of Electronic Monitoring Act and its draft amendment. It demonstrates its drawbacks, in particular the contravention of the principle of equality under the law, expressed in art. 32, section 1 of the Constitution of the Republic of Poland. This contravention stems from the gradual implementation of the Act, which would not apply to every convicted person in Poland at the same time. The author also questions whether the Act and its amendment will, at least partially, help to solve the problem of overpopulated Polish prisons and long delays for convicts waiting to serve their sentence. Namely, the author considers whether the Act will beget social improvements.
Year
Issue
Pages
179-204
Physical description
Dates
published
2011-03-31
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Aleksandrzak I., Ponad 11 tys. osób trafi pod dozór elektroniczny, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/418257,ponad_11_tys_osob_trafi_pod_dozor_elektroniczny.html (04.05.2010)
 • Aleksandrzak I., Więcej skazanych skorzysta z elektronicznego dozoru, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/414936,wiecej_skazanych_skorzysta_z_elektronicznego_dozoru.html (20.04.2010).
 • Balicki R., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 marca 2005r. o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Nr OE- 25/2005, www.senat.gov.pl/k5/dok/opinia/2005/0025.html (10.01.2011)
 • Dębek J., Kolejny etap wdrażania Systemu Dozoru Elektronicznego. Apelacje poznańska, gdańska, rzeszowska oraz Sąd Okręgowy w Łodzi od dziś włączone do SDE, http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,2933,kolejny-etap-wdrazania-systemu-dozoru.html (30.01.2011)
 • Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawa” z. 1, 2000
 • Frankowska A., Skazani żądają milionów za ciasne cele, http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/skazani;zadaja;milionow;za;ciasne;cele,69,0,563781.html (07.12.2009)
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009
 • Granat M., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010
 • Hodak M., SDE czyli nowość wielkiej szansy, „Na wokandzie” nr 2, 2010
 • Hołda Z., Postulski K., Komentarz do art. 42, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2008, www.borg.wolterskluwer.pl (01.07.2010)
 • Kotowski W., Kurzępa B., Dozór elektroniczny - zarys problematyki, „Probacja”, nr 2, 2009
 • Makosz A., Areszt domowy zastąpi cele, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/480629,areszt_domowy_zastapi_cele.html (24.01.2011)
 • Makosz A., Więźniowie żądają milionów za złe warunki w celach, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/318004,wiezniowie_zadaja_milionow_za_zle_warunki_w_celach.html (15.05.2009)
 • Oniszczuk J., Konstytucja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2004
 • Pietryga T., Więcej przestępców w elektronicznej obroży, www.rp.pl/artykul/413230.html (31.12.2009)
 • Piotrowski R., Dozór elektroniczny tylko dla warszawskich więźniów, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/345172,dozor_elektroniczny_tylko_dla_warszawskich_wiezniow.html,2 (17.08.2009).
 • Rusinek M., Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa 2010
 • Sarnecki P., Prawo Konstytucyjne RP, Warszawa 2008
 • Schwitzgebel R. K., Schwitzgebel R. L., Pahnke W. N., Sprech Hurd W., A program of research in behavioral electronics, “Behavioral Science” nr 9 (3), 1964
 • Sielicki D., Elektroniczne monitorowanie przestępców- nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 47 - 48, 2008
 • Skrzydło W., Komentarz do Konstytucji RP, Kraków 2002
 • Sobiech Ł., Dozór elektroniczny tylko dla warszawskich więźniów, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/345172,dozor_elektroniczny_tylko_dla_warszawskich_wiezniow.html (17.08.2009)
 • Sobiech Ł., Stosowanie elektronicznego dozoru sprawdzą Trybunały, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/348052,stosowanie_elektronicznego_dozoru_sprawdza_trybunaly.html (31.08.2009)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02af5f77-f078-4bfe-a990-eccd9279b2b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.