Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 21 | 1 | 56-66

Article title

Brief review of scientific events and publications – in the sphere of human and cultural problems, and martial arts discourse 2020

Content

Title variants

PL
Skrótowy przegląd wydarzeń naukowych i wydawnictw – w kręgu problemów człowieka i kultury, oraz dyskursu sztuk walki Anno Domini MMXX

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. Specialised associations and eminent individuals contribute to present day fighting arts as an area of research and as a cultural phenomenon. This, in turn turns imperceptibly into history. Is it not worth monitoring these events on an ongoing basis, and recording the facts? Inevitably the choice will always be subjective. Problem. The cognitive aim of the study is a factual analysis of the environment (martial arts and combat sports and warrior cultures), and in particular the researchers in this field. The study is based on the city of Rzeszow, the home of the Idokan Poland Association (IPA), and IMACSSS, and also takes a wider international view. Scientific and methodological events and new literature on the subject are reviewed. Method. The main qualitative method used here is the multiple case study research method , both descriptive and interpretive, and evaluative. Data was collected between November 2019 and November 2020 and in many cases, the authors were direct observers of the events. The publications however were evaluated using the content analysis method. Results and Conclusions. A series of events was identified and evaluated in short reviews, as well as a series of publications which are all of interest given the thematic profile of our Journal. The situation of both the fighting arts environment and researchers in the field is being monitored on an ongoing basis, with photographic and descriptive documentation.
PL
Tło. Wyspecjalizowane stowarzyszenia oraz wybitne jednostki współtworzą teraźniejszość fighting arts, jako jednocześnie obszaru badań i fenomenu kulturowego. To zaś niepostrzeżenie przekształca się w historię. Czy nie warto monitorować tych wydarzeń na bieżąco, spisując ich faktografię? Siłą rzeczy, będzie to zawsze dobór subiektywny. Problem. Celem poznawczym badania jest faktograficzny opis i analiza środowiska (sztuk walki i sportów walki oraz kultur wojowników), szczególnie badaczy tego obszaru. Badanie dotyczy miasta Rzeszowa, siedziby SIP (i IMACSSS) oraz szerszej skali międzynarodowej. Dokonano przeglądu wydarzeń naukowych i metodyczno-szkoleniowych oraz nowej literatury przedmiotu. Metoda. Główną zastosowaną tutaj metodą jakościową jest badanie wielu studiów przypadku, zarówno opisowe, interpretacyjne, jak i oceniające. Dane gromadzono między listopadem 2019 r. a listopadem 2020. W wielu przypadkach autorzy byli bezpośrednimi obserwatorami wydarzeń, a publikacje były oceniane przy użyciu metody analizy treści. Wyniki i wnioski. W krótkich recenzjach wskazano i oceniono szereg wydarzeń, a także szereg publikacji, interesujących z punktu widzenia profilu tematycznego naszego czasopisma. Sytuacja środowiska sztuk walki i badaczy jest na bieżąco monitorowana za pomocą dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Year

Volume

21

Issue

1

Pages

56-66

Physical description

Contributors

  • Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
  • National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kijów (Ukraina)
  • Polytechnic Institute of Santarem (Portugalia)
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02af9300-fa0e-4785-b04c-b3a0c05cd7ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.