Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | Lokalność 1(7)/2012 | 33-45

Article title

W poszukiwaniu prywatnej lokalności. Psycho-socjologiczne aspekty cocooningu

Content

Title variants

EN
In the search for private locality. Psycho-sociological aspects of cocooning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst przybliża i charakteryzuje zjawisko cocooningu, czyli sposobu życia zaznaczającego się w społeczeństwach zachodnich, polegającego na izolowaniu się od otoczenia oraz budowania prywatnej, lokalnej przestrzeni. W tekście postawiona jest teza, że cocooning jest współczesnym przykładem na niemilknącą potrzebę terytorializmu i wytaczania granic przebywania, która typowa jest dla gatunku Homo sapiens. Jest on także formą swoistej autostymulacji, jak również rezultatem oddziaływania określonej ideologii indywidualizmu, ugruntowującej się w Europie od czasów nowożytnych, których apogeum rozpoczęło się na w początkach wieku XX w postaci ekspansji założeń psychoanalizy. Cocooning, według autora, skutkuje w dzisiejszych czasach również modą na filozofię slow movement oraz kultem narosłym wokół kultury lokalności (przejawiającej się w zamiłowaniu do szczególnego rodzaju produktów czy oferty agroturystycznej).
EN
The following text specifies the phenomenon of cocooning, which is a lifestyle, typical for western societies, that means isolating from the environment and creating private, local space. In the text the author poses a thesis that cocooning is a contemporary example for everlasting need for territorialism and setting borders of residence, which is characteristic for Homo sapiens s. Furthermore, it is also a specific form of auto-stimulation as well as the result of impact of particular ideology of individualism that has been gaining ground in Europe since the Modern Age, blooming of which has started at the beginning of XX century in the form of expansion of the psychoanalysis. Cocooning, according to the author of present article, results in contemporary times in a certain trend for slow movement philosophy and the cult revolving around the culture of locality (manifestation of fondness for particular type of products or agritourism offer).

Keywords

Contributors

  • Poznański Kampus Akademicki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02b040d3-63c3-42cc-b100-d3f2feb36e2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.