PL EN


2014 | 2(88) | 13-20
Article title

Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Creating Corporate Value for Shareholders in Listed Companies of Real Estate Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu ostatnich kilku lat wiele przedsiębiorstw budowlanych w Polsce ogłosiło upadłość. Pomimo wielu dyskusji przeprowadzonych na ten temat, jest niewiele prac naukowych zmierzających do ustalenia przyczyn trudności finansowych tych przedsiębiorstw. Do pełnego wyjaśnienia przyczyn znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów z branży budowlanej potrzebna jest analiza strategii finansowania tych przedsiębiorstw i wynikające z nich sposoby finansowania działalności gospodarczej. Celem artykułu jest zdefiniowanie strategii finansowania na tle strategii finansowej przedsiębiorstwa, prezentacja głównych cech poszczególnych rodzajów strategii oraz próba analizy strategii finansowania prowadzonych przez polskie przedsiębiorstwa budowlane. Badaniami objęto lata 1997-2012, natomiast dane ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw budowlanych zaczerpnięto z corocznych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego pt. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.
EN
Many construction companies in Poland have declared bankruptcy in recent years. Despite the fact that there were numerous discussions concerning this problem, there are not many scientific theses dealing with pinparting the reasons for the situation. An analysis of financing strategies of the companies, as well as the ensuing ways of financing the business activity, is necessary in order to exharstivell explain the cause of compounding economic situation of the construction companies. This article is an attempt to analyse financing strategies of the Polish construction companies. The research covered the years 1997 - 2012 and includes data from financial statements of the companies, published yearly in Financial results of Economic Entities by Central Statistical Office.
Year
Issue
Pages
13-20
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw
References
  • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za lata 1997-2012, Główny Urzad Statystyczny, Warszawa.
  • Chmielecka A., Dylematy w stosowaniu dotychczasowych strategii finansowych w nowych warunkach funkcjonowania polskich przedsiebiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Gdanskiego, 2008, nr 2.
  • Duliniec A., Finansowanie przedsiebiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 2007.
  • Iwin-Garzynska J., Adamczyk A., Wybrane zagadnienia finansów przedsiebiorstw, Wyd. PWE, Warszawa 2009.
  • Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalnosci przedsiebiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • Łukasik G., Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiebiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
  • Tokarski A., Strategie finansowania działalnosci przedsiebiorstw produkcyjnych, Wyd. Adam Marszałek, Torun 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02b4e3b9-6b76-41bc-ab32-684c59dfcf12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.