PL EN


2020 | 111 | 3 | 216-226
Article title

Pod patronatem Eurydyki. O „Romantyzmie, czyli »inter esse«” Magdaleny Siwiec z nieustającym odniesieniem do jej wcześniejszych książek. Rec.: Magdalena Siwiec, Romantyzm, czyli „inter esse”. Warszawa 2017 „Studia Romantyczne”

Authors
Title variants
EN
Under the Auspices of Eurydice. On Magdalena Siwiec’s “Romantyzm, czyli ‘inter esse’” (“Romanticism, that is ‘inter esse’”) with a Constant Reference to Her Former Books. Review: Magdalena Siwiec, Romantyzm, czyli „inter esse”. Warszawa 2017 „Studia Romantyczne”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja omawia przede wszystkim pracę Magdaleny Siwiec „Romantyzm, czyli »inter esse«”, ale nie koncentruje się wyłącznie na tej – piątej w dorobku badaczki – książce. Przeciwnie, lektura tomu studiów Siwiec staje się pretekstem do pytań o ważne dla niej tradycje badawcze, o jej rozumienie romantyzmu, dorobek, metodę i wrażliwość humanistyczną. Tytułowa formuła inter esse, mająca zasadniczy wpływ na kompozycję i selekcję wątków w rozprawie, współokreśla również poetykę i charakter tego omówienia.
EN
The review discusses primarily Magdalena Siwiec’s work “Romantyzm, czyli ‘inter esse’” (“Romanticism, that is ‘inter esse’”), but does not concentrate solely on this book, the fifth in her scholarly achievements. On the contrary, reading this collection of Siwiec’s studies becomes an excuse to pose questions about the research tradition that she considers vital, about her understanding of Romanticism, achievement, method, and humanistic sensitivity. The title formula inter esse, having a profound influence on the shape and composition of the issues in the study, also adds to defining the poetics and character of the review.
Keywords
Year
Volume
111
Issue
3
Pages
216-226
Physical description
Dates
printed
2020-09-29
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02b50276-6561-4a2e-a70e-6fb37150f90d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.