PL EN


Journal
2017 | 97 | 3 | 102-113
Article title

Neosemantyzacja przymiotnika „flagowy” we współczesnym języku polskim

Title variants
EN
Neosemantization of the “flagowy” adjective in the contemporary Polish language
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest rozwój semantyczny przymiotnika „flagowy”. Większość słowników języka polskiego odnotowuje tylko jedno znaczenie leksemu – ‘przymiotnik od flaga’. Okazuje się jednak, że we współczesnej polszczyźnie przymiotnik ten funkcjonuje w licznych nowych znaczeniach. „Flagowy” to m.in.: ‘najbardziej reprezentatywny dla jakiegoś okresu, ruchu, środowiska; sztandarowy’, ‘mający największą wartość, największe znaczenie, najlepszy’, ‘często spotykany; typowy, powszechny’. Neosemantyzacja tego leksemu to zapewne rezultat oddziaływania języka angielskiego, ale niewykluczony jest też rozwój na gruncie rodzimym.
EN
The subject of the article is the semantic development of the adjective “flagowy”. Most Polish language lexicons present only one meaning of the lexeme: ‘the adjectival form of the word flag’. However, it turns out that in the contemporary Polish language the adjective functions in numerous new meanings. “Flagowy” means, inter alia: ‘the most characteristic of a given period, movement, environment; typical’, ‘having the highest value, the most significant, the best’, ‘frequently occurring; usual, common’. Neosemantization of that lexeme is probably the result of the influence of English, but the local development is also possible.
Journal
Year
Volume
97
Issue
3
Pages
102-113
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02b60083-4347-4b29-b998-faf47ec94a4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.