PL EN


2019 | 64 | 1/I (384) | 73-91
Article title

Działalność kontrolna NIK a system dyscypliny finansów publicznych - rola Izby w utrzymaniu ładu finansowego państwa

Content
Title variants
EN
NIK’s Audit Activity and the Public Finance Discipline System – Role of NIK in Ensuring the State’s Financial Governance
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
64
Issue
Pages
73-91
Physical description
Dates
published
2019-02
Contributors
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Motowilczuk I. 2012. Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, Warszawa.
 • Lipiec-Warzecha L. 2008. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. 2007. Finanse publiczne w Polsce, Warszawa.
 • Robaczyński W. 2015. „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia systemowe. W Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, Warszawa.
 • Kujawiński R. 2015. „Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli – wnioski na tle praktyki organu kontroli jako zawiadamiającego o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych”. Finanse Komunalne 9 : 62-70.
 • Kryczko P. 2005. „Wprowadzenie”. W Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych, Kraków.
 • Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B. 2017. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa.
 • Padrak R. 2012. Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz, Wrocław.
 • Oko-Brzezińska J. 2012: „Problemy proceduralne związane z udziałem w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Najwyższej Izby Kontroli przed uchyleniem art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. W Dyscyplina finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, Warszawa
 • Kosikowski C. 2006. „Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych (nowa koncepcja)”. Państwo i Prawo 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02b62edd-c525-4492-8f9b-09edf437cdb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.