PL EN


2017 | 17 | 69-78
Article title

Marcin Luter z perspektywy ekumenicznych dialogów

Authors
Content
Title variants
EN
Martin Luther in the Perspective of the Ecumenical Dialogues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rok 2017 – brzemienny w wydarzenie 500-lecia Reformacji – nie mógłby zaistnieć bez czołowej postaci, którą stanowi główny autor tego niezwykłego zdarzenia w dziejach Kościoła powszechnego, i której przypisuje się rozłam w łonie Kościoła zachodniego. Przedstawiający owo wydarzenie stara się to uczynić w 50-lecie międzywyznaniowych dialogów ekumenicznych luterańsko-katolickich, spośród których znaczący impuls należy odnieść do raportu luterańsko-rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. Jedności Od konfliktu do komunii (2013), będący zarazem katolicko-luterańskim upamiętnieniem Reformacji w 2017 r. Stąd autor artykułu stara się na kanwie kilku dialogów ekumenicznych postawić pytanie o prawdziwy obraz dr. Marcina Lutra, zarysować głównego reformatora jako „świadka Ewangelii i świadka Jezusa Chrystusa” oraz podsumować całość przedłożenia, podejmując próbę odpowiedzi na pytanie: Kim właściwie był i kim jest dzisiaj Marcin Luter?
EN
Year 2017 marked by the 500th anniversary of Reformation would not exist without the seminal figure – the author of the unusual event in the history of the universal Church – that is considered the cause of schism in the Western Church. The event is presented in the light of the 50th anniversary of the inter-confessional ecumenical Lutheran-Catholic dialogues, among which the specific importance of the Report of the Lutheran-Roman Catholic Commission for Unity From Conflict to Communion (2013), is to be noted. The report deals with the Catholic-Lutheran commemoration of the Reformation in 2017. By taking into consideration various ecumenical dialogues, author of the paper decides to ask about the true image of dr Martin Luther and attempts to present him as a “witness of the Gospel and witness of Jesus Christ. At the end of his analysis, the author attempts to answer a question: who really was, and is today, Martin Luther.
Year
Issue
17
Pages
69-78
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny UKSW
References
 • Congar Y., Chrétiens désunis. Principes d′un „oecuménisme catholique”, Paris 1937.
 • Congar Y., Chrétiens en dialogue, Paris 1964.
 • Congar Y., Vraie et fausse réforme dans l′Eglise, Paris 1949.
 • Deklaracja o usprawiedliwieniu: historia powstania, tekst deklaracji, opinie, komentarze, Bielsko-Biała 2000.
 • Jedność przed nami. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelicko-luterańskiej (1984), w: K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.), Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, Lublin 2003, s. 283–345.
 • Kościół i usprawiedliwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawiedliwieniu. Raport międzywyznaniowego dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego (1993), w: K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.), Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, Lublin 2003, s. 361–481.
 • Luterańsko-Rzymskokatolicka Komisja Dialogu ds. Jedności, Od konfliktu do Komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w 2017 roku, tłum. D. Bruncz, wyd. drugie poprawione, Dzięgielów 2017.
 • Marcin Luter – świadek Jezusa Chrystusa. Słowo Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko – Ewangelicko-luterańskiej z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra (1983), w: Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, Lublin 2003, s. 274–281.
 • Navarro J.B., Luter Marcin, w: tenże, Ekumenizm. Mały słownik, tłum. E. Burska, Warszawa 2007, s. 199–201.
 • Niemiec M., Nauka o usprawiedliwieniu w dialogu luterańsko rzymskokatolickim, Bielsko-Biała 2011.
 • Nossol A., Ekumeniczne elementy teologii M. Lutra, w: E. Ołtarzewska-Wieja (red.), Z problemów reformacji, t. VI, Bielsko-Biała 1993, s. 12–22.
 • Nossol A., Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia, Opole 2000.
 • Skowronek A., Marcin Luter – ani kacerz, ani święty. Posłowie, w: J.M. Todd, Marcin Luter, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1983, s. 283–298.
 • Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1999), w: K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.), Bliżej Wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, Lublin 2003, s. 499–523.
 • Wszyscy pod jednym Chrystusem. Stanowisko Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelicko-luterańskiej wobec Konfesji Augsburskiej (1980), w: K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.), Bliżej Wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, Lublin 2003, s. 229–236.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02bbc98c-b25c-409b-8cd2-f8ba4b5f245a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.