PL EN


2011 | 88 | 95-111
Article title

Marketing usług hotelarskich na przykładzie sieci hoteli Orbis

Title variants
EN
The Marketing of the Hotel the Managements Services on the Example of the Net of Hotels Orbis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na istotną rolę i znaczenie działań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingowej obsługi klienta oraz wpływu, jaki wywiera ona na konkurencyjność w branży hotelarskiej. Wyjaśniono istotę marketingowej obsługi klienta; wskazano sposoby promocji usług hotelarskich, dokonano charakterystyki sieci hoteli Orbis. Na podstawie analizy literatury źródłowej stwierdzono, że zastosowane właściwe narzędzia promocji poszczególnych hoteli oraz świadczonych przez nie usług hotelarskich odgrywają istotną rolę w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w analizowanej branży.
EN
The article deals with the issue of marketing activities, especially customer services in hotel sector which are crucial for the competitiveness in the hotel services sector. The Author explains the essence of marketing customer service, indicates the ways to promote hotel services and features of the chain of Orbis Hotels. Based on analysis of the literature Author states that applied the appropriate tool to promote individual hotels and hotel services play an important role in achieving the competitive position in analyzed sector.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Kotler Ph., Marketing, wyd. Rebis Sp. z o.o, Poznań 2005.
  • 2. Mazur K.P., Marketing usług edukacyjnych, wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2001.
  • 3. Muszyński M., Szósta doba gratis, "Hotelarz" 2007.
  • 4. Raport z rynku hotelarskiego, 2010.
  • 5. Stanton W.J., Fundamentals of Marketing, McGraw-Hill Inc., New York 1981.
  • 6. Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  • 7. www.cotojest.info, [data pobrania: 12.12.2010].
  • 8. www.orbis.pl [data pobrania: 20.12.2010
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02bc0fe3-06c3-4e0e-9166-f21344eac1e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.