Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2000 | 1 | 37-47

Article title

Skierowanie do nauczania religii

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nauczanie religii w szkołach publicznych zaliczamy do tzw. res mixtae, które to z natury rzeczy leżą w gestii zainteresowania zarówno władzy państwowej jak i kościelnej. Rozstrzyganie tego rodzaju spraw winno być w każdych warunkach przedmiotem uzgodnień pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi. Przede wszystkim zaś tym uzgodnieniom winny podlegać normy, dotyczące zatrudniania, przenoszenia i zwalniania nauczycieli religii. Dokumentem o podstawowym znaczeniu, warunkującym zatrudnienie nauczyciela religii przez konkretną szkołę jest uzyskanie przez niego tzw. misji kanonicznej, czyli skierowania do nauczania religii. Obecnie obowiązujące przepisy w tym przedmiocie wykazują dość dużą niespójność i jak się wydaje, nie są dostatecznie zsynchronizowane z polskim systemem prawa pracy. W niniejszym opracowaniu postaramy się ukazać podstawowe braki obowiązujących rozwiązań prawnych, ukazując jednocześnie proponowane kierunki zmian. Dokonamy tego na przykładzie nauczycieli religii desygnowanych przez władze Kościoła katolickiego.

Year

Volume

1

Pages

37-47

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski

References

  • J. Krukowski, Konkordat polski – znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 139.
  • J. Wratny, Komentarz do działu I, w: J. Wratny, D. Kotowska, B. Skulimowska, J. Szczot, Nowy kodeks pracy. Tekst jednolity ustawy i przepisy wykonawcze z komentarzem oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, Warszawa 1999, s. 24-25.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02bed3ab-2073-48c6-845f-9de9ff42703b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.