Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | XCIII (93) | 245-259

Article title

Efekt grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE

Content

Title variants

EN
Influence of gravity effect and capital-labour ratio on the diversity of labour productivity in EU countries

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the research is to conduct a statistical analysis of the influence of so called gravity effect and capital-labour ratio on regional diversification of labour productivity in 28 EU countries between 2000 and 2012. The analysis is based on a macroeconomic concept of Cobb-Douglass production function extended by mentioned before gravity effect. We assume (per analogium to Newton gravity law) that gravity effect which joins two countries is directly positively related to economic potential of both countries and reversely related to the squared geographic distance between them. Hence, countries with strong economic potential and close borders, have stronger economic influence on each other, than countries with low economic potential with big distance between them. The work consists of a description of diversification of gravity effect, capital-labour ratio and labour productivity in EU countries from 2000 to 2012. Moreover, the a statistical analysis of the influence of gravity effect and capital-labour ratio on labour.

Year

Volume

Pages

245-259

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Ekonomii Matematycznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Uniwersytet Jagielloński

References

 • Linnemann H., An Econometric Study of International Trade Flows, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1963.
 • Lucas R.E., On the Mechanics of Economics Development, Journal of Monetary Economics, July 1988, s. 3–42.
 • Lucas R.E., Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Malaga K., Kliber P., Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, May 1992, s. 407–437.
 • Mroczek K., Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy, wydajności pracy i łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce w latach 1995–2009, SPE 2013/LXXXVIII, s. 333–358.
 • Mroczek K., Tokarski T., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, SPE 2013/ LXXXIX, s. 263–284.
 • Mroczek K., Tokarski T., Trojak M., Grawitacyjny model wzrostu gospodarczego, oprac. Prezentowane 6 lutego 2014 r. na seminarium KEM UEP (przekazane do druku w Gospodarce Narodowej).
 • Nonneman W., Vanhoudt P., A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, August 1996, s. 943–953.
 • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometrics Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.
 • Pulliainen K., A World Trade Study. An Econometric Model of the Pattern of Commodity Flows in International Trade in 1948–1960, Ekonomiska Samfundet Tidskrift 1963/2, s. 69–77.
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, February 1956, s. 65–94.
 • Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, August 1957, s. 312–320.
 • Tinbergen J., Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, The Twentieth Century Fund, New York 1962.
 • Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Tokarski T., Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011.
 • Żółtowska E., Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wyd. UŁ, Łódź 1997.
 • Strony internetowe:
 • http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1; stan na dzień 15.02.2014

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02bf9863-4e10-4efb-a943-d64731de4b53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.