Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 4 | 46-55

Article title

Uzależnienie od gier internetowych – opis badania i propozycja korekty postaw

Content

Title variants

EN
Internet gaming disorder – a description of the research and a proposal to correct improper attitudes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Celem artykułu jest przedstawienie badań potencjalnych determinant uzależnienia od gier internetowych. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród grupy 98 studentów kierunków architektura informacji (AI) oraz zarządzanie informacją i bibliologia (ZIB) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sondaż wykonano skróconym Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Gier Internetowych. Następnie wskazano, jaką rolę powinny pełnić biblioteki w obliczu tego problemu. Wyniki i wnioski. Studenci AI wykazują podobne zaangażowanie w granie jak studenci ZIB. 10 respondentów odczuwało silną potrzebę codziennego grania, a 3 studentki ZIB oraz 1 studentka AI mają zawsze lub często bezskuteczne próby poradzenia sobie z ograniczeniem czasu grania. Trzy z nich wymagają wsparcia profesjonalistów w tym zakresie. Oprócz tego, pewną rolę uzupełniającą wobec pracy terapeutów zajmujących się problemem uzależnienia, posiadają instytucje usługowe, działające w obszarach kultury i edukacji, w tym biblioteki.
EN
Introduction. The aim of the article is to present research on potential determinants of gaming disorder. Material and methods. The survey was conducted among a group of 98 students of information architecture (AI) and information management and bibliology (ZIB) in the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Next, role the libraries in facing the problem was shown. The study was carried out using a shortened Questionnaire for Internet Addiction Research. Results and conclusions. AI students show similar involvement in playing games as students of ZIB. 10 respondents felt a strong need to play every day, and 3 ZIB students and 1 AI student have always been or often are ineffective in coping with the problem of limiting their playing time. Three of them require the support of professionals in dealing with this.

Year

Volume

12

Issue

4

Pages

46-55

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Cyrklaff, M. (2014). Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Cyrklaff, M. (2012). Jak mucha w sieci pająka… Zespół uzależnienia od Internetu oraz jego wpływ na psychofizyczne i społeczne funkcjonowanie człowieka. W: B. Taraszkiewicz (red.), Ekologia informacji w środowisku regionalnym (s. 93-106). Słupsk: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej.
 • Cyrklaff, M. (2009). Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia. Wychowanie na co Dzień, 10-11, 22-24.
 • Gaebel, W., Zielasek, J., Reed, G.M. (2017). Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status. Psychiatria Polska, 51(2), 169-195. https://doi.org/10.12740/PP/69660
 • Gaming disorder. Pobrane z: http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/.
 • Griffith, M.D., Davies, M.N.O., Chappell, D. (2003). Breaking the stereotype. The case of online gaming. CyberPsychology and Behavior, 1, 81-91. https://doi.org/10.1089/109493103321167992
 • Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.
 • Kruszewski, T. (2006). Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kruszewski, T., Cyrklaff-Gorczyca, M. Motywacja studentów do grania w gry internetowe – raport z badań. W: M. Fedorowicz-Kruszewska, M. Cyrklaff-Gorczyca, T. Kruszewski (red.), W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Prof. Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70 rocznicę urodzin. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK (w druku).
 • Potembska, E., Pawłowska, B. (2014). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Gier Internetowych (KBUGI). Current Problems of Psychiatry, 15(3), 135-143.
 • Section III – American Psychiatric Association. Pobrane z: https://www.psychiatry.org/File%20Library/ Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-Internet-Gaming-Disorder.pdf
 • Skok, K. (2013). Paradoks gracza, czyli co motywuje graczy do korzystania z gier online. Homo Ludens, 1(5), 233-252.
 • Skok, K. (2011). Rola przepływu w mechanizmie uzależnienia od gier online (nieopublikowana praca doktorska). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-6081

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02c135ed-9a0d-4842-8e9e-fa13a04d1987
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.