Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 256-271

Article title

Propozycja metody eliminującej niedoskonałości wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników w przedsiębiorstwie z branży FMCG

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zadaniem rachunku kosztów jest m.in. właściwy pomiar kosztów działalności przedsiębiorstwa, a także prawidłowe przedstawienie źródeł ich powstania, stąd powstaje potencjał do optymalizacji kosztów dzięki wykreowaniu cybernetycznego systemu sprzężeń zwrotnych, mającego swe źródło bezpośrednio w pomiarze dokonań. Błędne zakwalifikowanie kosztów na etapie pomiaru dokonań segmentów działalności przedsiębiorstwa czy jego ośrodków odpowiedzialności przyczynia się do powstania nieefektywności w rezultacie niewłaściwych oddziaływań motywujących. Dzieje się tak, gdy rachunek marż pokrycia przedstawia nieprawidłowo udział poszczególnych produktów w kreowaniu wartości dodanej. Stąd celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych niedoskonałości rachunku marż pokrycia, mogących generować obniżenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz zaproponowanie rozwiązania w zakresie wyeliminowania potencjalnych nieefektywności w informacji zarządczej. Autor zastosował metody: obserwacji oraz analizy i krytyki opisywanego w literaturze wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02c1ddc7-23d0-461f-acae-0c1f8c2f8406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.