PL EN


Journal
2013 | 1 | 38-47
Article title

Mem internetowy w nauczaniu filozofii i etyki na II, III i IV etapie edukacyjnym

Content
Title variants
EN
Memes in teaching philosophy and ethics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieci i młodzież należą do kultury wzorokocentrycznej. Oznacza to, że oddziałują na nie przede wszystkim bodźce wzrokowe. Źródłem takich elementów jest przede wszystkim Internet, tam też można znaleźć memy internetowe. Pojęcie memu interpretowane jest w zależności od dziedziny, w której mem występuje. Mem jest to jednostka informacji kulturowej. Obecnie memy internetowe spełniają rolę „komentarzy” do zjawisk społeczno-polityczno-obyczajowych, tworzone są zaś głównie przez młodych ludzi. Artykuł pokazuje wartość memów jako narzędzi edukacyjnych na lekcjach filozofii i etyki. Memy mogą być zarówno pretekstem do dyskusji nad określonym zagadaniem, jak i wprowadzeniem do omawianego tematu podczas lekcji. Mogą też posłużyć jako inicjator wypowiedzenia własnego zdania przez uczniów.
EN
Children and young people are part of visual culture - they are influenced mainly by audiovisual stimuli such as memes found throughout the internet. The main source of them is the Internet, where memes can be found. Memes can be simple graphics with short statements, concisely summarizing a problem usually in an amusing way. The term “meme” is defined differently in various fields of research, where it is used. Presently, internet memes (created mainly by young people) comment on social and political issues. We can incorporate memes as education tools in philosophy and ethics classes and use them as encouragement for students to share their opinions.
Journal
Year
Volume
1
Pages
38-47
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02c6a1ca-dd0c-45db-b308-e93e9a91b696
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.