PL EN


2018 | 16 | 248-257
Article title

WIEDZA STUDENTÓW FIZJOTERAPII NA TEMAT ZAWODOWEGO KODEKSU ETYCZNEGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
KNOWLEDGE OF PHYSIOTHERAPY STUDENTS ON PROFESSIONAL ETHICS CODE
Year
Issue
16
Pages
248-257
Physical description
Contributors
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
author
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • Bartkowiak, E. (2006). Między powinnością a obowiązkiem – o kodeksach deontologicznych zawodów medycznych. Wiadomości Lekarskie, 59.
 • Beauchamp, L., Childress, J. (1996). Zasady etyki medycznej. Warszawa.
 • Biesaga, T. (2004). Uzasadnienie norm moralnych w bioetyce. Medycyna Praktyczna, 6.
 • Biesaga, T. (2005). Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta. Medycyna Praktyczna, 15.
 • KIF (2018). Pobrano z lokalizacji: https://kif.info.pl/zasady-etyki-zawodowej/.
 • Kopaliński, W. (1985). Słownik wyrazów obcych. Warszawa.
 • Niebrój, L. (2006). Etyka pryncypializmu w bioetyce: kryteria jakości opieki zdrowotnej. Nowiny Lekarskie, 75.
 • Nowacka, M. (2008). Filozoficzne podstawy zasady autonomii pacjenta. Problemy Higieny i Epidemiologii, 83.
 • Przyłuska-Fiszer, A. (2000). Etyczne problemy rehabilitacji – refleksje pokonferencyjne. Postępy Rehabilitacji, 14.
 • Przyłuska-Fiszer, A. (2007). Etyka zawodowa – pomiędzy moralnością a prawem. Postępy Rehabilitacji, 4.
 • Rekowski, W., Piotrowska, E. (2005). Zakres czynności zawodowych i status zawodu fizjoterapeuty w projekcie ustawy o fizjoterapii i opiniach fizjoterapeutów. Postępy Rehabilitacji, 4.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2002). Etyczne aspekty rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji, 14.
 • Szutta, N. (2007). Utylitaryzm wobec krytyki etyków cnót. Diametros, 11.
 • Ślipko, T. (2002). Zarys etyki ogólnej. Warszawa.
 • Wroński, K. (2008). Paternalizm w medycynie. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02ce8cbe-e7fb-4f28-96f2-61bc3da62d19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.