Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 180 cz 2 | 67-77

Article title

Marketing a selling. Etyka a efektywność

Authors

Content

Title variants

EN
Marketing v Selling - Ethics v Effectiveness

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Marketing and selling are often confused. Marketing is concerned with ensuring that company provides what customers want to buy, whilst selling is concerned with ensuring that customers buy what the company provides. Despite the emphasis on marketing and the marketing approach, marketing is still rhetoric rather than reality in far too many businesses. It shows and proves consumerism. When managers speak of marketing, they usually mean the organized performance of selling functions. This is still selling. The practice adopted by the studied banks reflects a sales-oriented business philosophy rather than a marketing-oriented. Practiced by the banks, it is the attitude of instilling a sales- oriented approach particularly among customer-contact personnel. This practice simply suggests a lack of marketing approach in the studied banks. While marketing is inherently moral, the desire to achieve good sales results leads to actions often unethical.

Year

Volume

Pages

67-77

Physical description

Contributors

author

References

 • 1.Ackoff R.L.: Zarządzanie w małych dawkach. PWN, Warszawa 1993.
 • 2.Chrzan E.: Zdolność konsumenta do wykorzystania instytucji chroniących jego prawa wobec (pseudo)marketingowych działań dostawców towarów i usług. "Handel Wewnętrzny" 2012, t. 3.
 • 3.Chrzan E., Sowier-Kasprzyk I.: Postawy polskiego konsumenta wobec naruszania jego praw przez dostawców towarów i usług. W: Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice. Red. Z. Kędzior, R. Wolny. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • 4.Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998.
 • 5.Domański T.: Marketing dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • 6.Doyle P.: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • 7.Drucker P.: Management. Tasks, Responsibilities. Harper & Row, Publishers, New York 1973.
 • 8.Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Warszawa 1994.
 • 9.Farrel O.C., Pride W.M.: Fundaments of Marketing. Houghton Mifflin Co., Boston 1982.
 • 10.Grönroos Ch.: A Crisis In Marketing? "Business Review" 2006, Vol. 8, No. 1.
 • 11.Guth W.: Etyka w biznesie - podejście europejskie. W: Etyka w biznesie. Red. P.M. Minus. PWN, Warszawa 1998.
 • 12.Kotler P.: Marketing lateralny. PWE, Warszawa 2004.
 • 13.Kotler P.: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004.
 • 14.Kotler P., Armstrong G.: Principles of Marketing. Prentice Hall Inc., New Jersey 1980.
 • 15.Kotler P.: Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • 16.Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • 17.Mynarski S.: Badania rynkowe i marketingowe w świetle dylematu: ekspansja czy regres marketingu. W: Ekspansja czy regres marketingu? Red. Garbarski, Duliniec, Mazur, Strzyżewska, Wrzosek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • 18.Nowotny I.: Plan Marketingowy. Budowa przyszłości przedsiębiorstwa. Poltekst, Warszawa 1993.
 • 19.Papasolomou-Doukakis I.: Internal Marketing: A Means for Creating a Sales or Marketing Orientation? The Case of UK Retail Banks. "Journal Of Marketing Communications" 2002, Vol. 8.
 • 20.Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • 21.Pluta-Olearnik M.: Marketing usług bankowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • 22.Prymon M.: Menadżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu. Ekspert, Wrocław 1999.
 • 23.Twaróg E.: Multibank poszybował, Alior zapikował. "Puls Biznesu" z 21-23.06.2013.
 • 24.http://www.quantumcentre.co.uk/sales-and-marketing-often-confused
 • 25.http://www.marketingpower.com/aboutama/documents/american%20marketing%20asso ciation%20releases%20new%20definition%20for%20marketing.pdf
 • 26.http://forum.gazeta.pl/forum/w,383,117326220,142829963, Re_Oszukani_przez_GETIN_BANK_na_lokacie_.html
 • 27.http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,12283929,Ekspert_o__Kwartalnym_ Proficie__Getin_Banku__Piekielnie.html

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02d38623-17ae-4ff0-8241-2559ebfa800b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.