PL EN


2015 | 42 | 174-186
Article title

Obrazowanie współczesnego konsumenta – ujęcie socjologiczne

Authors
Content
Title variants
EN
Image of a Modern Consumer – Sociological Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Życie współczesnego konsumenta podporządkowane jest ciągłemu konsumowaniu. Społeczeństwo konsumpcyjne wymaga ciągłego kupowania coraz to nowych produktów i usług, wmawiając nam, że dzięki ich konsumowaniu będziemy szczęśliwi. Obraz człowieka i jego pozycja w społeczeństwie kształtowana jest przez to co posiada i konsumuje, a ponieważ oferta producentów ciągle się zmienia, to jest on zmuszony do ciągłej pogoni za nowościami. Jeśli tego nie będzie robił, to zostanie wykluczony przez społeczeństwo. Ta ciągłe dążenie do bycia „na czasie” powoduje, że konsument często czuje się zniewolony i zagubiony, choć w ferworze dokonywania ciągłych wyborów, zdobywania nowych produktów często tego nie dostrzega, rozkoszując się swoimi „osiągnięciami”. Współczesny konsument, który uważa się za osobę wolną, dokonującą wyborów według swoich pragnień, jest jednocześnie zagubiony i niepewny swoich działań. Świat konsumpcji zmusza go do ciągłego dążenia do szczęścia i nabywania jak największej ilości dóbr. Ciągłe dopasowywanie się do nowych wzorców konsumpcji powoduje ciągły pośpiech i ciągłe poszukiwania. Dla konsumenta priorytetem staje się posiadanie, co powoduje uzależnienie od konsumowania, a w konsekwencji zmęczenie i znużenie.
EN
Modern consumer life is subordinated to constantly consuming. Only consumption can give you happiness. Image of a man and his position in society is shaped by what has and consumes. If this is not done is excluded by society. Contemporary consumer, who is considered to be a free person, making the choices according to their desires, is both confused and uncertain of their actions. World consumption compels him to constantly acquire as many possessions. The priority becomes the possession, which causes addiction consuming and, consequently, fatigue and weariness.
Year
Issue
42
Pages
174-186
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii UMCS w Lublinie
References
 • Aldridge A., 2006, Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Barber B., 2009, Skonsumowani, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa.
 • Baudrillard J., 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bauman Z., 2009, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bauman Z., 2007, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z., Gajewska G., 2005, Nadzieje i obawy płynnej nowoczesności, rozmowa przeprowadzona 3 grudnia 2005 roku, Wydawnictwo Fundacja CEG, Gniezno.
 • Bauman Z., 2007, Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bauman Z., 2006, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja: I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Bauman Z, 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa
 • Fromm E., 2005, Mieć czy być, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Golka M., 2001, Wchodzenie w cywilizację konsumpcyjną [w:] Nowe style zachowań, red. M. Golka, Wydawnictwo Fundacji „Humaniora” Poznań.
 • Golka M., 2004, Spektakle konsumpcji i biedy [w:] W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Sollicitudo rei socialis, Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, 1988, Ośrodek Chrześcijańskiej Myśli Społecznej Augustinum, Warszawa.
 • Kossakowski R., 2004, Spacerowicz i pucybut, czyli słów kilka o polskim społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Krzysztofek K., 2008, Skonsumowany konsument, czyli samokonsumujące się społeczeństwo [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, red. W. Muszyński, M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Lewicka-Strzałecka A., 2003, Konsumeryzm kontra konsumeryzm, „Annales” nr 6, Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź.
 • Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, 2011, CBOS, Warszawa, www.cbos.pl (dostęp: 15.09.2014 r.).
 • Matysek M., 2005, Kim jest człowiek społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempy, Wydawnic-two IFIS PAN, Warszawa.
 • Ritzer G., 2009, Magiczny świat konsumpcji, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Romaniszyn K., 2004, Konsumuję więc jestem? Kim właśnie? [w:] Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, red. M. Flis, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Terada Y., 2004, Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego i różne koncepcje wolności [w:] W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02d3c835-e314-43c5-80b8-73296a5ed277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.