PL EN


2017 | 20 | 4 | 99-109
Article title

Biblical History as the Locus Ethicus in Sofia Cavalletti’s Concept of Religious Education

Authors
Content
Title variants
PL
Biblijna historia jako locus ethicus w koncepcji religijnego wychowania dziecka Sofii Cavalletti
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The concept of the religious education of a child aged three to twelve by Sofia Cavalletti (1917–2011) has been present in educational practice since 1954. In Poland the assumptions of that concept have been fulfilled in certain educational institutions since the 1990’s. The objective of the article is to answer the question of why is Biblical narratives constitute the locus ethicus in Cavalletti’s concept of child education? Religious education based on the Bible and liturgy is strictly related to the task of the catechesis which is ethical formation. The story told in the Bible is shown in the catechesis as the history of God and a human being who are the partners of the covenant. This relation is understood as the source of life and the basis for ethical education.
PL
Koncepcja religijnego wychowania dziecka w wieku od trzeciego do dwunastego roku życia w opracowaniu Sofii Cavalletti (1917–2011) jest obecna w praktyce edukacyjnej od 1954 roku. W Polsce założenia tej koncepcji są realizowane w niektórych placówkach oświatowych od lat 90. XX wieku. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego narracje biblijne stanowią swoisty locus ethicus w koncepcji wychowania dziecka proponowanej przez Cavalletti? Wychowanie religijne oparte na Biblii i liturgii ściśle łączy się z zadaniem katechezy, jakim jest formacja moralna. Historia opowiedziana w Biblii jest ukazywana w ramach katechezy jako historia Boga i człowieka, którzy są partnerami przymierza. Ta relacja stanowi źródło życia i podstawę wychowania moralnego.
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
99-109
Physical description
Contributors
author
References
  • Catechism of Saint Pius X, <https://www.ewtn.com/library/CATECHSM/PIUSXCAT.HTM>.
  • Cavalletti S., La storia del Regno di Dio. Dalla creazione alla parusia, vol. 1, Tau Editrice, Todi 2009.
  • Cavalletti S., Potenziale religioso tra i 6 e i 12 anni, Città Nuova, Roma 1996 (English edition: The Religious Potential of the Child: 6 to 12 Years Old, transl. R. Rojcewicz, A.R. Perry, Liturgy Training Publications, Chicago 2002
  • Polish edition: Potencjał duchowy dziecka w wieku od 6 do 12 lat. Opis doświadczenia, transl. K. Stopa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003).
  • Cavalletti S., Semi di pace, Roma 1971, typescript.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02d7618f-0039-4086-a6c4-3aec8b2a188e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.