Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 36 | 36/1 | 251-269

Article title

Wizerunek św. Floriana jako symbol heraldyczny w niektórych herbach polskich gmin i miast

Content

Title variants

EN
The image of St. Florian as a heraldic symbol in some arms of Polish municipalities and cities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wizerunek św. Floriana w porównaniu z wizerunkami innych świętych, obok św. Jerzego, jest jednym z najczęściej wykorzystywanych wizerunków w herbach polskich. Nasuwa się pytanie: Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż św. Florian to wzór człowieka nieugiętego w swoich przekonaniach, wzór wierności wyznawanej wiary, wzór męstwa, odwagi, ofiarności, który narażał się dla bliźnich, przyjaciół, chciał pomóc, chciał ulżyć w cierpieniu. Św. Florian, patron m.in. ludzi, którzy w trosce o życie, zdrowie i mienie bliźniego oraz środowisko walczą z pożarami i miejscowymi zagrożeniami, jest wciąż pamiętany i czczony w wielu zakątkach naszego kraju i poza nim, a pamięć ta jest okazywana w różnoraki sposób, w tym także przez wykorzystywanie jego wizerunku w heraldyce samorządowej.
EN
The image of Saint Florian in comparison with images of other saints, apart from Saint George, it is one of the most frequently used images in Polish arms. The question why is raised as to why that is so? The answer is simple, Saint Florian is an example of a man unyielding in his beliefs, an example of faithfulness to professed religion, an example of valour, courage, dedication, who clearly showed himself to neighbours and friends as a man who wanted to help people, to alleviate their suffering and due to this he became a victim of his own dedication. Saint Florian is a patron of people who out of concern for life, health and property of a neighbour and environment, fight the fires. He is still remembered and revered in many parts of Poland and abroad and it is shown in various ways, including also in the use of his image in local government heraldry.

Contributors

 • Opole

References

 • Bednara E., Beiträge zur Heimatkunde Oberschlesiens. Festgabe der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft des Oberschlesischen Philologenverbandes zum zehnten Gedenkjahr der Abstimmung in Oberschlesien 1931, Leobschütz 1931.
 • Dobrowolski K., Dzieje kultu św. Floriana w Polsce do połowy XVI w., Warszawa 1923.
 • Fros B., Sowa F., Księga imion i świętych, t. II, Kraków 1997.
 • Gołdyn P., Polskimi śladami świętego Floriana, „Przegląd Pożarniczy” (2003), nr 2, s. 48.
 • Górecki J., Kult św. Floriana na Śląsku, w: projekt pt. Św. Florian na Śląsku konferencja muzealna i wystawa Św. Florian w zbiorach muzeów, Racibórz 2011.
 • Górecki J., Św. Florian – patron hutników, Gliwice 1999.
 • Grodek A. i in. (red.), Monografia Odry, Poznań 1948.
 • Lach K., Kult św. Floriana w powiecie raciborskim, Opole 2014.
 • Maler K., Maciaszek W., Herb i barwy miasta Głubczyc na przestrzeni wieków, „Kalendarz Głubczycki” (1997).
 • Minsberg F., Geschichte der Stadt Leobschütz, Neisse 1828.
 • Pyka H., Św. Florian patron Górnej Austrii i Diecezji Linz, w: projekt pt. Św. Florian na Śląsku; konferencja muzealna i wystawa Św. Florian w zbiorach muzeów, Racibórz 2011.
 • Saurma H., Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870.
 • Sobkowicz K., Herby ze św. Florianem, „Przegląd Pożarniczy” (2016), nr 6, s. 48–51.
 • Stachelski K.J., Herb Kolna, „Miesięcznik Kolneński” 8 (2008), s. 8.
 • Tomczyk D., Herby miast Śląska Opolskiego, Opole 1996.
 • Troska F., Geschichte der Stadt Leobschütz, Leobschütz 1892.
 • Ulicki B., Święty Florian od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1991.
 • Uchwała nr V/49/2003 Rady Gminny w Polskiej Cerekwi z 30 IV 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew wraz z załącznikami.
 • Uchwała nr XX/146/96 Rady Gminy w Lubrzy z 30 IX 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza.
 • Uchwała nr V/41/03 Rady Gminy w Lubrzy z 29 IV 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza wraz z załącznikami.
 • Uchwały nr XXI/120/2013 Rady Gminy Puławy z 17 I 2013 r. sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Puławy (Dz. Urz. Woj. Lub. 2013.1312) wraz z załącznikami.
 • Uchwała nr XXXI/168/09 Rady Miasta Kolno z 28 V 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kolno wraz z załącznikami do statutu.
 • Uchwała nr XIX/104/2000 Rady Miejskiej w Kolnie z 28 VI 2000 r. w sprawie ustanowienia flagi Miasta Kolno wraz z załącznikami do statutu.
 • Załącznik do Uchwały nr XLI/218/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z 28 IX 2010.
 • Uchwała nr IX/46/99 Rady Powiatu Kolneńskiego z 31 VIII 1999 r.
 • Uchwała nr 114/XVI/04 Rady Miejskiej w Narolu z 17 VIII 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Narol wraz z załącznikami do statutu.
 • Wac J., Kronika wydarzeń Rady Miejskiej i kadencji 1990–1994, „Kalendarz Głubczycki” (1995).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02d7e768-5b56-4c83-b6d0-3f83397ad1ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.