PL EN


Journal
2013 | 1(39) | 210-221
Article title

An attempt at identification sources of variation in monthly net incomes among persons with tertiary education

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the results of the analysis of factors differentiating the level of monthly net incomes in Poland. In the first step of the research, one-way ANOVA was applied in order to verify whether the level of education influences incomes. Subsequently, it was investigated whether such variables as sex, age, the class of residence, region, experience, study major and occupation additionally differentiate the incomes of persons with a higher education. The analysis makes use of the individual data from Social Diagnosis gathered in 2009. All the calculations were performed with the application of IBM SPSS STATISTICS 20 package.
Journal
Year
Issue
Pages
210-221
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Dobija M. (ed.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 • Dziechciarz J., On rate of return measurement in education, Econometrics 2011, no. 194, pp. 49–66.
 • Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, United Nations Development Programme, www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2007/Edukacja 20dla 20pracy.pdf (accessed 27.11.2012).
 • Field A., Discovering Statistics Using SPSS, SAGE, London 2005.
 • Gorynia M, Łaźniewska E. (eds.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009.
 • Morgan G.A., Leech N.L., Gloeckner G.W., Barrett K.C., SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation; Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2004.
 • Ntoumanis N., A Step-by-Step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies, Routledge, London 2001.
 • Proust M., Statistics and Graphics Guide, SAS, Cary 2009.
 • Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, 2009, www.diagnoza.com (accessed 04.08.2012).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. [DzU 2010 nr 82, poz. 537].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji z dnia 6 maja 2003 r. [DzU 2003 nr 98, poz. 895].
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków 2007a.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków 2007b.
 • The Returns to Various Types of Investment in Education and Training (2005), European Commission. www.ec.europa.eu/education/policies/2010/studies/invest05_en.pdf (accessed 30.11.2012).
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. [DzU 2004 nr 99, poz. 1001].
 • Walesiak M., Gatnar E. (Eds.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2012.
 • Warner R.M., Applied Statistics, Sage Publications, Thousand Oaks 2008.
 • Wywiał J., Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.
 • www.ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (accessed 30.11.2012)
 • www.diagnoza.com (accessed 14.09.2012)
 • www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1019 (accessed 14.09.2012)
 • www.wynagrodzenia.pl/dane_gus.php (accessed 14.11.2012)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02df1d69-d0c8-479c-bf52-293058214057
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.