PL EN


2016 | 3(20) | 115-127
Article title

Korzystanie z przedmiotów adaptacyjnych poprawiających funkcję ręki podczas przygotowywania i spożywania posiłków

Content
Title variants
EN
Using adaptive objects that improve the function of the hand when preparing and eating meals
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przygotowanie i spożywanie posiłków stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka, pokarm jest bowiem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dysfunkcja i ograniczenie możliwości wykonywania codziennych czynności ręką sprawia wiele trudności osobom niepełnosprawnym, powoduje również często zależność od otoczenia. Prezentowany artykuł ma charakter interdyscyplinarny. Dedykowany jest osobom zajmującym się rehabilitacją pacjentów z ograniczoną możliwością poruszania ręką i chwytania przedmiotów oraz ich rodzinom. Dlatego też poruszono w nim podstawowe elementy biomechaniki ręki i jej funkcje. Wskazano jednocześnie na możliwość, a zarazem konieczność, wykorzystania sprzętu adaptacyjnego do prac w kuchni, aby zapewnić tej grupie chorych maksymalną z możliwych samodzielność i niezależność.
EN
Preparing and eating food is one of the basic human needs as food is necessary for the proper functioning of the body. For people with disabilities, dysfunction and reduction in the ability of hand to perform activities in daily living makes a lot of difficulties, often causes dependence on the environment. The article is interdisciplinary. It is intended for people involved in rehabilitation of patients with limited mobility of hand and grasping objects as well as for their families. Therefore it touched upon the basic elements of the biomechanics of the hand and its functions. At the same time it is pointed the possibility and also the need to use adaptive equipment to work in the kitchen to ensure this group of patients the possible maximum autonomy and independence.
Year
Issue
Pages
115-127
Physical description
Dates
published
2016-10-21
Contributors
 • Wydział Fizjoterapii Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała
 • Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK”, Goczałkowice-Zdrój
 • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
References
 • Boscheinen-Morrin J., Conolly W. B., Ręka podstawy terapii, tłum. Tuz A., Kraków,Elipsa-Jaim s.c., 2003
 • Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii, red. Kwolek A., Warszawa, Wyd. Lekarskie,2012
 • Goodman J., Hurst J., Locke C., Occupational Therapy for People with Learning Disabilities:a practical guide, Edinburgh, Churchill Livingstone, 2008
 • Kinezyterapia, red. Zembaty I., t. I, Kraków, Wyd. Kasper, 2002
 • Rottermund J., Nowotny J., Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej, Bielsko-Biała,@-medica press, 2014
 • Szyszka M., Doradztwo, poradnictwo i wsparcie jako role i zadania terapeuty zajęciowego.Terapia zorientowana na poszerzenie obszarów partycypacji i współpracęw środowisku klienta, [w:] Doradztwo – poradnictwo – wsparcie, red. Płonka-SyrokaB., Dąsal M., Wójcik W., Warszawa, DiG, 2015
 • Turpin M., Iwama M. K., Using Occupational Therapy Models in Practice: a practicalguide, Edinburgh-New York, Churchill Livingstone, 2011
 • http://www.amputowani.pl/konczyna-gorna/proteza.html, [dostęp z dnia 24.02.2016]
 • http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Mozg/09-3-ruch.htm, [dostęp z dnia 22.02.2016]
 • http://jurmarmed.pl/katalog/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=17, [dostęp z dnia 24.02.2016]
 • http://www.kognitywistyka.net/encyklopedia/homunkulus.html, [dostęp z dnia22.02.2016]
 • http://www.liftlabsdesign.com/, [dostęp z dnia 26.02.2016]
 • http://www.pomocedlaseniora.pl/uniwersalna-deska-kuchenna-dla-niepelnosprawnych-27-246, [dostęp z dnia 25.02.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02dfbfa7-823d-4403-a872-c1d990468d65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.