PL EN


2014 | 3 | 3 | 67-74
Article title

Wokół ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – przegląd zmian polskiej regulacji prawnej w roku 2013

Authors
Content
Title variants
EN
Surrounding the Act on Consumer and Competition Protection – review of amendments to Polish legal provisions in 2013
Languages of publication
PL
Abstracts
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację przeglądów dotyczących lat 2010, 2011 i 2012, publikowanych w iKAR-ze w latach 2012–2013. Autorka poddaje w nim analizie zmiany wprowadzone w 2013 r. do rozporządzenia w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Ponadto artykuł sygnalizuje pewną nowość w wyjaśnieniach Prezesa UOKiK, niemających charakteru prawnie wiążącego
EN
This article acts as a continuation of earlier overviews covering the years 2010, 2011 and 2012 published in iKAR in biennium 2012-2013. Analyzed here are the 2013 amendments to the legal provisions of the regulation on the exemption of certain categories of vertical agreements from the prohibition of agreements restricting competition. Presented also are developments in the area of non-binding guidelines of the UOKiK President
Contributors
author
  • Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; radca prawny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02e2d631-c887-4340-bdaf-5233da413454
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.