Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 101-109

Article title

Imitation and plagiarism as a threat to academic freedom

Authors

Title variants

UK
Імітація і плаґіат як загроза академічній свободі

Languages of publication

UK

Abstracts

UK
За останні 20–30 років відбулися істотні і, що особливо важливо, сутнісні зміни у сфері філософського дискурсу та гуманітарного дискурсу в цілому. Експансія дисциплін на суміжні території, розмивання класичних і некласичних меж, перехід від міждисциплінарності до трансдисциплінарності й методології конверґентних технологій, новації в царині філософії, філософської антропології, трансперсональної психології тощо, ініціювання нових напрямків — синергетики художньої культури та не лінійного мистецтвознавства й т. ін. — все це окреслило постнекласичні ландшафти наукового пошуку та ефективні можливості постнекласичних методологій. У відповідь на процеси ґлобалізації та кризи суспільної свідомості виникла «філософія оновлення», яка інтеґрувала в собі як концептуальні принципи сизигії, так і принципово нові практики, увібрала в себе нові картини світу, нові форми свідомості, новий тип культури.
EN
In recent years one can observe in Europe, including Ukraine, the ousting of research strategies of the humanities by those of the will to power, struggle for the signs of prestige, depreciation of self-sufficiency of the scientific searching. Parascience, plagiarism, deficit of novel methodologies in our territory, threatening simulacra and fictions in science lead to reduction of the essence of scientific knowledge to nothing and, finally, to devaluation of fundamental values of civil society.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02e49e2d-541f-4b5a-910d-3eb54b5a2b49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.