Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 1 | 112-126

Article title

Total Quality Management – wyniki analizy publikacji z bazy Emerald

Content

Title variants

EN
Evaluation of interest in Total Quality Management according to the publications selected from Emerald database

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem publikacji jest ocena zainteresowania badaczy Total Quality Management na podstawie analizy publikacji wyselekcjonowanych z elektronicznej bazy Emerald. Obok przeglądu polskiej i zagranicznej literatury główną metodą badawczą wykorzystaną na potrzeby niniejszego opracowania jest analiza frekwencyjności. W publikacji dokonano charakterystyki TQM, a także zaprezentowano kolejne etapy stanowiące podstawę dla sformułowania TQM i ewolucja rozwoju TQM w kierunku doskonałości. Z analiz wynika, że apogeum zainteresowania TQM przypada na II połowę lat 80. XX wieku, zaś wraz z początkiem lat 90. XX wieku zaobserwować można stopniowy spadek zainteresowania. Analizy wskazują ponadto, że trend spadkowy przybiera postać następujących kolejno po sobie fal, które ulegają powolnemu spłaszczeniu w czasie.

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

112-126

Physical description

Contributors

 • Dr, Zakład Zarządzania Jakością, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Adebanjo D. (2001), TQM and Business Excellence: Is there really a conflict?, Measuring Business Excellence, vol. 5, no. 3.
 • Armistead C., Machin S. (1998), Business process management: Implications for productivity in multi-stage service networks, „International Journal of Service Industry Management”, vol. 9(4).
 • Boehringer R.D. (2009), The Process Management Memory Jogger. Building Cross-functional Excellence, First Edition, GOAL/QPC, USA.
 • Borys T., Rogala P. (2012), Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chiarini A. (2011), Japanese total quality control, TQM, Deming’s system of profound knowledge, BPR, Lean and Six Sigma. Comparison and discussion, „International Journal of Lean Six Sigma”, vol. 2, no. 4
 • Czyż-Gwiazda E., Burka I. (2011), Orientacja procesowa w wybranych koncepcjach zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Eckes G. (2011), Six Sigma jako trwały element kultury organizacji, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Klefsjö B., Bergquist B., Garvare R. (2008), Quality management and business excellence, customers and stakeholders. Do we agree on what we are talking about, and does it matter? „The TQM Journal”, vol. 20, no. 2.
 • Liker J.K. (2005), Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości. Uwarunkowania, strategie, techniki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Montgomery D.C. (2010), A modern framework for achieving enterprise excellence, „International Journal of Lean Six Sigma”, vol. 1, no. 1.
 • Rummler G.A., Ramias A., Rummler R.A. (2010), White Space Revisited, Creating Value Through Process, Wiley, San Francisco.
 • Smith R.F. (2007), Business Process Management and the Balance Scorecard, Using Processes as Strategic Drivers. Wiley, New Jersey.
 • Szczepańska K. (2010), Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawncza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Zymonik Z. (2002), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02e54d0b-684d-4788-96ca-df0099a68b09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.