Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 21-32

Article title

DYDAKTYKA EKONOMII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JAKO JEDEN Z ASPEKTÓW STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA

Authors

Content

Title variants

EN
DIDACTICS OF ECONOMY AS ONE OF THE ASPECTS OF A COMPANY’S STRATEGY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
utrzymać konkurencyjność na rynku wymaga się, by ich działania były nie tylko zgodne z oczekiwaniami konsumentów. Coraz ważniejsza staje się troska o stale pogarszający się stan ekosystemu. Jedną z koncepcji mających na względzie ten aspekt jest paradygmat zrównoważonego rozwoju. Niesie on za sobą konkretne zasady i przesłanki na drodze wdrażania go przez przedsiębiorstwo. Jedną z zalet prowadzenia tego typu praktyk przez przedsiębiorstwo jest zwiększenie zaufania i atrakcyjności dla potencjalnego odbiorcy. By jednak w sposób świadomy przyczyniać się do proekologicznych zachowań potrzebna jest wiedza na temat podstawowych pojęć z obszaru zrówno-ważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo może skutecznie i w sposób kreatywny edukować swych konsumentów w zakresie podejmowanych w tym temacie działań.
EN
Today, the companies wishing to remain competitive in the market are required to make their actions not only consistent with the expectations of consumers. What is becoming increasingly important is the concern for the steadily deteriorating ecosystem. One of the concepts regarding this aspect is the paradigm of sustainable development. It entails specific terms and conditions for its implementation by a company. One of the advantages of such a practice is the increase of confidence and attractiveness of a company to the potential recipient. However, in order to consciously contribute to pro-ecological behaviours it is necessary to possess knowledge about basic concepts in the field of sustainable development. The essence of the topic presented in this study is the importance of inclusion in the strategy of the sustainable development of education in this area. The aim of the presented content is to realize the significance of raising awareness about the importance of education, so that the company could effectively and creatively educate its consumers in the field undertaken in this topic. The effect will be to raise awareness and stimulate creative activities undertaken by a company.

Contributors

author
 • Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechnika Częstochowska

References

 • Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Borys T., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [w:] Po-skrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważone¬go rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
 • Dobrzański G., Problemy edukacji ekonomicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
 • Kielesińska A., Aspekty zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu biznesem, [w:] Krawczyk-Sokołowska I. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Monografia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • Kiełczewski D., Poskrobko T., Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
 • Lemańska-Majdzik A., Zarządzanie firmą a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, [w:] Krawczyk-Sokołowska I. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Monografia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • Łuszczyk M., Kształtowanie postawy homo sustiens wśród ekonomistów, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju – potrzeba reformy tradycyjnej eko-nomii, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
 • Wąsikiewicz-Rusnak U., Ekorozwój w strategii gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Zadros K., Wiedza uczniów częstochowskich liceów na temat rozwoju zrównoważo-nego i jego wpływu na ich życie, [w:] Krawczyk-Sokołowska I. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Monografia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02e71072-5fb2-401a-a3cf-12fd52dbc051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.