PL EN


2009 | 2(13) t. 3 | 19-33
Article title

Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków–Tarnów

Content
Title variants
EN
Characteristics of road works along the route of Kraków–Tarnów motorway
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autostrada A4 na odcinku Kraków–Tarnów została podzielona na cztery etapy budowy. W artykule opisano poszczególne odcinki prac budowlanych, począwszy od Węzła Wielicka po Węzeł Krzyż, w tym elementy infrastruktury służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych i poprawieniu komfortu podróży. Zaprezentowano szczegółowe parametry techniczne oraz dane ilościowe dotyczące budowanej autostrady.
EN
The A4 motorway of the Kraków–Tarnów section has been divided into four construction stages. The article describes each stages of road works, starting from the Wielicka interchange to the Krzyski interchange, including infrastructure elements used for satisfying the needs of travellers and improving travelling comfort. Detailed technical parameters have been presented here along with quantity data which refers to the motorway being currently under construction.
Year
Issue
Pages
19-33
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02ee1d37-8d5c-4ae6-b194-66579d807bbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.