PL EN


2018 | 109 | 1 | 27-47
Article title

Podmiotowość romantyczna – kłopoty z sensualnością. Rekonesans na przykładzie korespondencji Zygmunta Krasińskiego

Authors
Title variants
EN
Romantic Subjectivity–Problems with Sensuality. A Reconnaissance of the Case of Zygmunt Krasiński’s Correspondence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony refleksji nad sensualnością i reprezentacjami doświadczeń zmysłowych w korespondencji Zygmunta Krasińskiego. Przedstawione zostały związane z tymi zjawiskami jej tematy, zaprezentowano hierarchię zmysłów – z wyraźnym wzrokocentryzmem. Poeta okazuje się twórcą desensualizującym doświadczenie, dążącym do uwewnętrznienia go. Formułowana przez Krasińskiego wizja przyszłej idealnej podmiotowości zakłada wprawdzie syntezę ducha i ciała, jej specyfiką jest wszakże nadanie spirytualnego charakteru temu, co zmysłowe. Residuum doświadczeń sensualnych pozostaje u poety przeżycie miłości oraz, zwłaszcza, choroby i umierania.
EN
The article is devoted to a reflection on sensuality and representations of mental experience in Zygmunt Krasiński’s correspondence. It depicts the themes related to the phenomena and presents a hierarchy of senses with a marked sight-centrism. The poet proves to be a figure that desensualises experience, and he strives to inward it. The vision of ideal subjectivity formulated by Krasiński admittedly sets up a synthesis of body and soul as the vision gives a spiritual character to what is sensual. Residual sensual experience is in the poet occupied by feeling love and – especially – facing disease and death.
Year
Volume
109
Issue
1
Pages
27-47
Physical description
Dates
printed
2018-03-20
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02f7670c-9698-4b8d-bd3d-0740e0abd2c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.