Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(41) | 161-168

Article title

Assessment of the Ecological and Energy Awareness of the Citizens in Rural Communes

Title variants

PL
Ocena świadomości ekologicznej i energetycznej mieszkańców gmin wiejskich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study was performed due to a concept of building a biogas network connecting two agricultural biogas plants. It was concerned with the ecological and energy awareness amongst the citizens of two communes located in the Lubelskie Voivodship. Moreover, their interest in being connected to the local biogas network has been studied. The interviewees declared that they are familiar with different sources of energy. Solar energy was the most well-known. It has been noted that the level of information about how agricultural biogas plants operate is low, which is known both from verbal expressions and the responses to questions concerning inhabitants’ interest in becoming connected to the network. The citizens are afraid of burdens resulting from producing biogas, mostly the unpleasant smells. It has been noticed that most of the decisions upon which the environmental attitude may be assessed stem from the economic reasons. The need to raise the level of knowledge about producing biogas and using it as energy is very high.
PL
W związku z koncepcją budowy sieci biogazowej, łączącej dwie biogazownie rolnicze, przeprowadzono badania dotyczące świadomości energetycznej mieszkańców dwu gmin położonych w woj. lubelskim oraz ich zainteresowania przyłączeniem do lokalnej sieci biogazowej. Respondenci deklarowali znajomość różnych źródeł energii, przy czym najbardziej znaną była energia słoneczna. Stwierdzono niski poziom wiedzy o funkcjonowaniu biogazowni rolniczych, zarówno wyrażany werbalnie, jak i pośrednio wynikający z odpowiedzi na pytania dotyczące zainteresowania przyłączeniem do sieci. Mieszkańcy badanych gmin obawiają się uciążliwości wynikających z produkcji biogazu, głównie nieprzyjemnego zapachu. Stwierdzono, że większość decyzji, na podstawie których można ocenić postawę ekologiczną, ma podłoże ekonomiczne. Istnieje duża potrzeba podnoszenia wiedzy o produkcji biogazu i jego energetycznym wykorzystaniu.

Contributors

  • The University of Life Sciences in Lublin
  • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska

References

  • Kowalczyk-Juśko, A. 2013. Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska. Warszawa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
  • Podkówka, W. 2012. Biogaz rolniczy. Odnawialne źródło energii. Teoria, praktyczne zastosowanie. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
  • Sidorczuk-Pietraszko, E., and A. Zawistowska. 2011. Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
  • Wawer, M. 2014. “Komunikacja społeczna jako element wspierający proces inwestycji w biogazownie.” In Biogazownia rolnicza. Podręcznik dla samorządowca, edited by A. Grzybek. Warszawa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02fc2b70-cdb2-40a5-9103-0edace6b9709
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.