PL EN


2010 | 1 | 2 | 195-201
Article title

Internet a kształcenie na odległość w opiniach użytkowników

Content
Title variants
EN
The Internet and distance learning in users’ opinions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wykorzystanie Internetu w kształceniu na odległość jest szeroko komentowane i publikowane od kilku lat. Osoby zaangażowane w realizację tego typu form kształcenia na wielu forach wyrażają swoje pochlebne opinie. Brakuje nadal ewaluacji e-learningu przez niezależnych badaczy, niezwiązanych z ośrodkami organizującymi zajęcia w tej formie, w badaniach sondażowych obejmujących jako respondentów uczestników tego typu kształcenia. Po zrealizowaniu takich badań sondażowych śmiało można stwierdzić, że e-learning ma i będzie miał znaczący wpływ na rozwój całego sektora edukacji. Prawie połowa osób biorących udział w badaniu opowiedziała się za przyszłą nauką w formie e-learningu. Należy zaznaczyć, że według respondentów nie nastąpi to w bliskim (2-letnim) dystansie czasowym. Przed e-learningiem rozpościera się szeroka, cyfrowa, ale jeszcze nadal daleka droga. Pod względem stwarzanych możliwości e-learning ma szanse wyprzeć tradycyjne formy kształcenia tylko tam, gdzie będzie w pełni realizował cele kształcenia.
The application of the Internet in distance learning has been widely commented and published for a few years. The persons involved in realisation of this type of education form express their favourable opinions on a number of forums. There is still lack of evaluation of e-learning by independent researchers, not affiliated with centres organising this type of education, in survey research including participants of this educational form subjected to this research. Having conducted such survey research, it can be safely said that e-learning has and will have a significant effect on development of this sector of education. Almost half of persons participating in research studies declare that they will take advantage of e-learning education. It should be emphasised that according to respondents, it will not occur in a close (2-year) time period. E-learning faces a perspective of wide, digital, but still distant, road to go. Regarding possibilities posed by e-learning, it has a chance to supersede traditional forms of education in this field where it will completely meet learning objectives.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
195-201
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
  • Bednarek J. (2006), Multimedia w kształceniu, Warszawa.
  • Bednarek J., Lubina E. (2008), Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa.
  • Chrząszcz A., Kusiak J., (red.) (2005), E-learning w Społeczeństwie Wiedzy, Łódź.
  • Clarke A. (2007), E-learning: nauka na odległość, Warszawa.
  • Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Kraków.
  • Janczyk J. (2008), Poszerzona przestrzeń społeczna Internetu w kontekście konstruktywistycznej e-edukacji [w:] Fenomen Internetu, t. I z cyklu: Problemy społeczeństwa informacyjnego, Szczecin.
  • Koczy S. (2007), Nauczanie na odległość – nowy paradygmat kształcenia, „Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne”, nr 11.
  • Siemieniecki B. (2007), Pedagogika medialna, Warszawa.
  • Stecyk A. (2008), Abc Learningu, system Lams: learning activity management systems, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02fcc52e-b155-447a-90c9-21ea69f19860
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.