Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(54) | 5-19

Article title

Kryzysy były, są i będą! – o przesłankach kolejnego kryzysu gospodarczego

Authors

Content

Title variants

EN
The crises were, are and will be! - about the premises of the next economic crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kryzysy były, są i będą! Nie można mieć złudzeń. Dobra koniunktura nie może trwać bez końca. Już od roku eksperci i analitycy alarmują, że w gospodarce światowej widać pierwsze sygnały nadciągającego kryzysu gospodarczego. Na wartości tracą Bloomberg Commodity Index, Baltic Dry Index, indeksy PMI w niemal wszystkich gospodarkach świata. Nie mniejsze spadki dotyczą indeksów cen surowców na światowych rynkach. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Czy faktycznie w światowej gospodarce widoczne są zwiastuny nadchodzącego kryzysu? Jakie są potencjalne źródła czy zapalniki nowego kryzysu? Być może to pytania retoryczne, jednak Autorka szuka na nie odpowiedzi. Artykuł obejmuje dwie części: 1/ eksperckie doniesienia o kryzysie, 2/ katalog potencjalnych zapalników kryzysu. Autorka ukazuje mnogość i różnorodność ryzyk i zagrożeń dla globalnej gospodarki, kataloguje główne z nich i ostrzega przed ich ignorowaniem.
EN
The crises were happen, they are happen and they will happen! We should have no illusions. A good economic situation in the global economy can’t last forever. From almost a year, experts and analysts have been warning that the first signs of the upcoming economic crisis are visible. The Bloomberg Commodity Index, the Baltic Dry Index, PMI indices in almost all the world's economies are losing value. Not less declines refer to indices of raw material prices in global markets. The aim of the article is to try to answer the following questions: Are the signals of the upcoming crisis really visible in the global economy? What are the potential sources or/and igniters of the new crisis? Perhaps these are rhetorical questions, but the author has shown some interesting answers. The article includes two parts: 1 / expert reports on the crisis, 2 / the catalogue of potential crisis igniters. The author is showing the multiplicity and diversity of risks and threats for the global economy, as well as defining the main ones and warning against ignoring them.

Year

Issue

Pages

5-19

Physical description

Dates

published
2018-12-14

References

 • Bill Gates jest pewien, że czeka nas kolejny kryzys finansowy, https://businessinsider.com.pl/finanse/kryzys-finansowy-nastapi-w-2018-r-opinia-billa-gatesa/38q32bn, (dostęp: 10.09.2018r.)
 • Burns F., Mitchell W. C., Measuring Business Cycles, Studies in Business Cycles NBER, New York 1946 nr 2 s.5.
 • In another financial crisis we would have far less wiggle room, https://www.theguardian.com/business/2018/aug/05/in-another-financial-crisis-we-would-have-far-less-wiggle-room (dostęp 5.10.2018r.)
 • Kolejny kryzys finansowy może wybuchnąć lada moment. Analitycy wskazali "punkty zapalne", https://www.forbes.pl/gospodarka/wybuchnie-kryzys-finansowy-sytuacja-na-swiecie/xd3l216 (dostęp: 5.10.2018r.)  Koniunktura gospodarcza, red. Z. Kowalczyk, PWE, Warszawa 1982, s. 34-35.
 • Marczak K., Piech K.,Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych 75. teorii, http://www.ue.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/Piech.pdf .
 • Mija 10 lat od ostatniego kryzysu finansowego. Byliśmy głupi przed nim. I głupi pozostaliśmy., http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1031701,kryzys-finansowy-antykruchosc-zycie-na-kredyt.html, (dostęp: 18.12.2017r.)
 • Noblista ostrzega Amerykanów. "Staniemy się kolejną Polską", https://www.rp.pl/Polityka/180829342-Noblistaostrzega-Amerykanow-Staniemy-sie-kolejna-Polska.html
 • JP Morgan: Kolejny kryzys w 2020r., https://www.parkiet.com/Gospodarka---Swiat/309149911-JP-Morgan-kolejnykryzys-w-2020-roku.html (dostęp; 15.09.2018r.)
 • Oblicza koniunmktury, pr. Zb. Pod red. A. Grzesiuk, Wydawnictwo ZPSB, Szczecin, 2012., s. 44 i dalsze.  Pigou A.C. , Industrial fluctuations, Cambridge Univeristy 1913.
 • Soros ostrzega przed potężnym kryzysem. "Wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle", https://tvn24bis.pl/zeswiata,75/soros-ostrzega-przed-kolejnym-kryzysem,841225.html (dostęp: 6.06.2018r.)
 • The next financial crisis, https://newint.org/features/2018/07/01/the-next-financial-crisis, (dostęp: 8.10.2018r.)
 • Trump grozi nałożeniem kolejnych ceł. "Już od dawna Chiny nas oszukują", https://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/trump-gotow-nalozyc-cla-na-import-z-chin-o-wartosci-500-mld-dolarow,855275.html
 • https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inflacja-w-wenezueli-kwiecien-2018-r-gospodarka-kraju-jestw-ruinie/rv8ddmd (dostęp: 12.09.2018r.)
 • Wszystkie wskaźniki są błędnie interpretowane. Kryzys będzie tym razem zupełnie inny, https://www.money.pl/davos2018/davos-forum-ekonomiczne-swiatowy-kryzys,127,0,2396799.html (dostęp: 12.08.2018r.
 • Strony internetowe: www.thefinancialanalyst.net, www.fedprimerate.com, www.statista.com, www.wolfstreet.com

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2657-3245

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02fd6ace-a73c-4dbf-b397-6bcc11eeee53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.