Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 4 | 13-17

Article title

Zawał serca z uniesieniem odcinka ST spowodowany jednoczesnym zamknięciem dwóch głównych tętnic wieńcowych u 45-letniej kobiety - opis przypadku

Authors

Title variants

EN
ST-segment elevation myocardial infarction caused by simultaneous occlusion of two main coronary arteries in a 45-year old woman – case report

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp: Zawał serca z uniesieniem odcinka ST wynikający z jednoczesnej okluzji dwóch głównych tętnic nasierdziowych jest rzadko spotykaną sytuacją kliniczną. Wiąże się z ciężkim stanem ogólnym chorego, arytmią komorową oraz nagłym zgonem sercowym i wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia, przede wszystkim przezskórnej interwencji wieńcowej. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie przypadku młodej pacjentki z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, wynikającym z jednoczasowego zamknięcia dwóch głównych tętnic wieńcowych. Opis przypadku: 45-letnia kobieta z nikotynizmem w wywiadzie została przyjęta na oddział kardiologii z objawami wstrząsu kardiogennego w przebiegu zawału serca z uniesieniem odcinka ST ściany dolnej i przedniobocznej. W trybie natychmiastowym wykonano koronarografię, uwidaczniając świeżą okluzję gałęzi LAD oraz RCA. Przeprowadzono skuteczny zabieg angioplastyki obu tętnic wieńcowych z implantacją stentów uwalniających lek. W terapii wdrożono intensywną farmakoterapię, konieczne było także zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Wnioski: Zastosowanie natychmiastowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego, farmakoterpii i mechanicznego wspomagania krążenia umożliwiło przeżycie pacjentki. Nikotynizm wraz z jego niekorzystnym wpływem na śródbłonek oraz tendencją do skurczu tętnic wieńcowych przyczyniły się do wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego u opisywanej pacjentki.
EN
Background: The ST-segment elevation myocardial infarct (STEMI) resulting from an acute occlusion of two main epicardial coronary arteries is a rare clinical case. It is usually associated with a serious patient’s condition, ventricular arrhythmia and a sudden cardiac death. Therefore, it requires undertaking an immediate treatment with a particular consideration of the percutaneous revascularization. Aim of study: The goal of this work was to present the case of a young female patient suffering from STEMI due to the shutdown of two main coronary arteries. Case descritipon: A 45-year-old woman, a cigarette smoker, was admitted to the department of cardiology due to the cardiac shock caused by the inferior and anterolateral STEMI. The urgent coronary angiography revealed acute occlusions of the left anterior descending and the right coronary arteries. The percutaneous angioplasty with the drug eluting stents (DES) implantation was effectively performed. The patient was further treated with an intra-aortic baloon counterpulsation (IABP) and the intensive pharmacotherapy. Conclusions: The application of the immediate cardiac revascularization and the mechanical support enabled the patient to survive. Smoking, with its detrimental effect on endothelium and the tendency towards the spasms of the coronary arteries, contributed greatly to the development of the acute coronary syndrome in this patient.

Journal

Year

Issue

4

Pages

13-17

Physical description

Dates

accepted
2015-12-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0300f01b-51c2-4e37-88a1-3696d4036102
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.