Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(21) | 1-18

Article title

Perceiving of university as an employer by young potential employees

Content

Title variants

PL
Postrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article is theoretical-empirical in its character. The problems of external image of university as an employer were presented. In the theoretical part the different approaches to image and its determinants were analysed. There is the lack of researches related to image aspects of university activities, including aspects connected with its external image. The empirical part of this article is based on the results of the field researches. The way of perceiving of university as an employer by segment of young potential employees was identified and analysed. 4 research hypotheses were verified. They were formulated in the relation to connotations with university as the place of work. It was mainly consociated with possibilities of development and self-realization. Connotations with high salary, feelings of stabilization and high social prestige were weaker. In this way only one hypothesis (H4) was confirmed. It is very important prompt for universities to improve their image activities.
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z zewnętrznym wizerunkiem uczelni jako pracodawcy. W części teoretycznej analizie poddano poglądy różnych badaczy prezentowane w literaturze przedmiotu m. in. na temat wizerunku pracodawcy i jego determinant. Podkreślono, że dotychczas nie były raczej analizowane aspekty wizerunkowe (w tym związane z wizerunkiem zewnętrznym) w przypadku uczelni jako jednego z kluczowych usługodawców spełniających ważną misję w społeczeństwie. W części empirycznej artykułu opartej na wynikach badań pierwotnych zidentyfikowano i poddano analizie sposób postrzegania uczelni jako pracodawcy przez jeden z segmentów potencjalnych pracowników, jaki stanowią młode osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Weryfikacji empirycznej poddano 4 hipotezy badawcze, które sformułowano w odniesieniu do skojarzeń respondentów z uczelnią jako pracodawcą. Okazało się, że jest ona kojarzona przede wszystkim z pracodawcą zapewniającym możliwości rozwoju i samorealizacji. Natomiast skojarzenia z pracodawcą zapewniającym wysokie wynagrodzenia, poczucie stabilizacji, czy wysoki prestiż społeczny są relatywnie mniej istotne. Tym samym 3 hipotezy badawcze nie zostały potwierdzone, natomiast jedną z nich można potwierdzić. Stanowi to ważną wskazówkę dla uczelni jako pracodawców, ułatwiającą im podejmowanie spójnych i kompleksowych działań wizerunkowych.

Publisher

Year

Issue

Pages

1-18

Physical description

Dates

online
2016-09

Contributors

References

 • App S., Merk J., et al., Employer branding: Sustainable HRM as a competitive advantage in the market for high-quality employees, “Management Revue” 2012, vol. 23, no. 3, pp. 62-278.
 • Backhaus K., Tikoo S., Conceptualizing and researching employer branding, “Career Development International” 2004, vol. 9, no. 5, pp. 501-517.
 • Barrow S., Mosley R., The employer brand: Bringing the best of brand management to people at work, John Wiley & Sons, Chichester 2006.
 • Baruk A., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
 • Berthon P., Ewing M., et al., Captivating company: Dimensions of attractiveness in employer branding, „International Journal of Advertising” 2005, vol. 24, no. 2, pp. 151–172.
 • Bodak A., Gableta M., Oczekiwania pracowników związane z bezpiecznym funkcjonowaniem w środowisku pracy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2015, z. 83, s. 45-54.
 • Collins C. J., Han J., Exploring applicant pool and quality: The effects of early recruitment practices, strategies, corporate advertising, and firm reputation, “Personnel Psychology” 2004, vol. 57, pp. 685-717.
 • Employee Job Satisfaction and Engagement 2015, The Society for Human Resource Management (SHRM), https://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Documents/2015-Job-Satisfaction-and-Engagement-Report.pdf, (21.06.2016).
 • Franca V., Pahor M., The strength of the employer brand: Influences and implications for recruiting, “Journal of Marketing & Management” 2012, vol. 3, no. 1, pp. 78-122.
 • Gilbreath B., Karimi L., Supervisor behavior and employee presenteeism, “International Journal of Leadership Studies” 2012, vol. 7, iss. 1, pp. 114-131.
 • Gould A. M., Working at McDonalds: Some redeeming features of McJobs, “Work, Employment and Society” 2010, vol. 24, no. 4, pp. 780-802.
 • Hajec M., Czy zarobki decydują o zadowoleniu z pracy?, http://wynagrodzenia.pl/artykul/czy-zarobki-decyduja-o-zadowoleniu-z-pracy (22.06.2016).
 • Lievens F., Slaughter J. E., Employer Image and Employer Branding: What We Know and What We Need to Know, “Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior” 2016, vol. 3, iss. 1, pp. 407-440.
 • Miles S. J., Mangold W. G., Positioning southwest airlines through employee branding, “Business Horizons” 2005, vol. 48, pp. 535-545.
 • Minton-Eversole T., Quality measurement: Key to best-in-class talent acquisition, „HR Magazine” 2009, no. December, pp. 64-66.
 • Russell J., Web 2.0 technology: How is it impacting your employer brand?, „Nursing Economics” 2009, vol. 27, no. 5, pp. 335-336.
 • Smissen S. van der, Schalk R., Freese C., Organizational change and the psychological contract: How change influences the perceived fulfillment of obligations, “Journal of Organizational Change Management” 2013, vol. 26, no. 6, pp. 1071-1090.
 • Trends in Global Employee Engagement - 2016, Report by Aon Hewitt, http://www.modernsurvey.com/wp-content/uploads/2016/05/2016-Trends-in-Global-Employee-Engagement.pdf, (27.06.2016).
 • Wilden R., Gudergan S., et al., Employer branding: Strategic implications for staff recruitment, „Journal of Marketing Management” 2010, vol. 26, no. 1-2, pp. 56-73.

Notes

EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03037af4-746f-45e9-ad55-eb1a533e83e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.