PL EN


2010 | 10 | 261-268
Article title

Kultura polityczna. Historia i znaczenia pojęcia

Content
Title variants
RU
Политическая культура. История и значения понятия
EN
Political Culture. The History and Meanings of the Notion
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Almond G.A., S. Verba. 1963. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.
 • Bańka J. 1983. Ja Teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego. Katowice: Wyd. „Śląsk”.
 • Bańka J. 2004. Słownik pojęć i tekstów filozoficznych. Przewodnik encyklopedyczny po recentywizmie, eutyfronice i etyce prostomyślności. Poznań: Wydaw. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Beyme K. von. 2007. Współczesne teorie polityczne, przeł. J. Łoziński. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.
 • Bodnar A., J. Stefanowicz. 1981. Kultura polityczna. Warszawa: KAW.
 • Deal T.E., A.A. Kennedy. 1982. Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life. New York: Basic Books, Perseus Books Group.
 • Garlicki J., A. Noga-Bogomilski. 2004. Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym. Warszawa: INP UW.
 • Ludwikowski R.R. 1980. Polska kultura polityczna. Mity, tradycje i współczesność. Kraków: Wyd. „Nauka dla Wszystkich” oddział PAN.
 • Markiewicz W. 1976. „Kultura polityczna jako przedmiot badań naukowych”. Kultura i Społeczeństwo 4.
 • Meyer G., S. Sulowski, W. Łukowski (red.). 2007. Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech. Warszawa.
 • Milewski J. 1912. Wykład o kulturze politycznej. Lwów.
 • Pasierb B. 2006. „Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 2). Józef Milewski (1859–1916)”. Polityka i Społeczeństwo 3 : 85-99.
 • Schein E.H. 1985. Organizational Culture and Leadership, wyd. I. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
 • Simonides D. 2004. Czy w Polsce istnieje kultura polityczna? Rozważania z ław Senatu RP. W Kultura polityczna Polaków, B. Gołębiowski (red.), 161–174. Łomża: Wyd. Stopka.
 • Zachariasz A.L. 2000. Kulturozofia. Rzeszów: Wyd. WSP.
 • Zachariasz A.L. 2001. Kultura. Jej status i poznanie. Wprowadzenie do relatystycznej teorii kultury, wyd. II. Rzeszów: Wyd. WSP.
 • Zachariasz A.L. 2004. Istnienie. Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii. Rzeszów: Wyd. UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-030bb555-8e68-4398-a824-fb82b32811af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.