PL EN


2014 | 2(32) | 338-349
Article title

Wykorzystanie wiedzy z zakresu informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia

Content
Title variants
EN
The use of knowledge of Business Informatics in the learning pathways modeling process
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the concepts of modeling learning pathways resulting mainly from the rapidly changing application area of Business Informatics. The authors discussed in detail two concepts of learning pathways, which are based on modular and personalized learning programs. The potential benefits, risks as well as selected research problems were identified. The subject of article corresponds to a certain extent to the planned changes in the offer of Computer Science curriculum. This field of study is led by the Department of Computer Science in Economics from the University of Łódź.
Year
Issue
Pages
338-349
Physical description
Contributors
References
 • Goliński J., Jelonek D., Nowicki A. (red.), 2004, Informatyka ekonomiczna. Aspekty naukowe i dydaktyczne, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Goliński J., Jelonek D., Nowicki A. (red.), 2004, Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Grudzińska-Kuna A., Lange-Sadzińska K., Maciejak B., Świerczyński R., 1997, Perspektywy i możliwości kształcenia informatyków w świetle oczekiwań studentów, [w:] E. Żółtowska (red.), 3 Konferencja dydaktyczna Informatyki i Ekonometrii, Materiały z konferencji dydaktycznej Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 • Jędrzejczak A., Kupis-Fijałkowska A. (red.), 2013, Metody oceny jakości nauczania, Acta Universitatis Lodziensis – Folia Oeconomica 280, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, Leuven i Louvain-la-Neuve z 28–29 kwietnia 2009 r., – Proces boloński 2020 – Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w nowej dekadzie, www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/Leuven_i_Louvain-la-Neuve_Komunikat.pdf (12.03.2914).
 • Niedźwiedziński M., 1995, Atrakcyjność i konkurencyjność studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria, [w:] 1 Konferencja dydaktyczna Informatyki i Ekonometrii, Atrakcyjność studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria w warunkach gospodarki rynkowej, Materiały z konferencji dydaktycznej Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 • Nowicki A. (red.), 2004, Doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Część 1. Identyfikacja kształcenia w obszarze informatyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Nowicki A. (red.), 2005, Doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Część 2.
 • Analiza i ocena kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Nowicki A. (red.), 2006, Doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Część 3.
 • Koncepcja kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Plich M. (red.), 2012, Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji, Seria: Konferencje Dydaktyczne, Instytut Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-030d5bbc-4d5a-41f0-b686-b37a62191694
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.