Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(57) | 133-158

Article title

Człowiek mieszkaniem Trójcy Świętej. Refleksja na podstawie doświadczenia duchowego siostry Roberty Babiak

Authors

Title variants

EN
Man as a Dwelling Place for the Holy Trinity. A Reflection on the Basis of Sister Roberta Babiak's Spiritual Experience

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The mystery of the Holy Trinity is not only the most profound truth in the Christian faith, but also the foundation of Christian spiritual life. This life in its essence appears as participation in the life of God Himself – of the Holy Trinity. The present article is an illustration of its kind of this truth; the illustration is based on Sister Roberta Babiak's spiritual experience. Sister Roberta Babiak is a Polish mystic who lived in the first half of the 20th century. She experienced the presence of the Holy Trinity, especially while receiving the Eucharist. Receiving the Eucharist Christ was for her entering a direct salutary relation with the Holy Trinity, as result of which she participated in a peculiar exchange of love between her and God. In Sister Roberta's life, in her unification with God perceived as the Trinity, also theological virtues played an important role. From the possibility of the Holy Trinity taking up residence in man his supernatural dignity results; and the very presence of Triune God in him contributes to his divinization.

Contributors

author
 • Katedra Historii Duchowości w Instytucie Teologii Duchowości KUL

References

 • Babiak R., W oceanie Miłości Miłosiernej Trójcy Przenajświętszej, „Autobiografia” i „Dziennik duchowy”, Stara Wieś 2005.
 • Bartnik Cz. S., Dogmatyka katolicka, t. I, Lublin: RW KUL 2000.
 • Bernard Ch. A., Wprowadzenie do teologii duchowości, tł. J. Machniak, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996.
 • Bernatska M. L., Oczyszczenie duchowe jako droga do zjednoczenia duszy z Bogiem na podstawie „Autobiografii” i „Dziennika duchowego” siostry Roberty Babiak (1905-1945), mps, UKSW, Warszawa 2008.
 • Chmielewski M., Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia 2004.
 • Garrigou-Lagrange R. OP, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, tł. T. Landy, Niepokalanów 2001.
 • Gogola J. W. OCD, Teologia komunii z Bogiem, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2003.
 • Herzfeld N., Imago Dei, w: The New Westminster Dictionary of Christian Spirituality, SCM Press Ltd 2005, s. 361-363.
 • JanodKrzyża, św., Pieśń duchowa, tł. B. Smyrak OCD, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2002.
 • JanodKrzyża, św., Żywy płomień miłości, tł. B. Smyrak OCD, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2003.
 • Misiurek J., Eucharystia w życiu mistycznym s. Roberty Babiak, w: Ukryta w Bogu. Materiały z sympozjum w 100-lecie urodzin i 60. rocznicę śmierci s. Roberty Babiak (1905-1945), Stara Wieś 2005, s. 38-55.
 • Naumowicz J., Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 13(2000), s. 17-30.
 • Paszkowska T., Przemienienie w Chrystusie, w: Leksykon duchowości katolickiej, praca zbiorowa pod red. ks. M. Chmielewskiego, Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002, s.722-724.
 • Salvador F. R. OCD, Święty Jan od Krzyża, pisarz – pisma – nauka, tł. J.E.Bielecki OCD, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1998.
 • Słomkowski A., Ku doskonałości, Warszawa: Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej 1993.
 • Urbański S., Mistyka drogą do Boga Ojca, w: Abba, Ojcze!, red. A. J. Nowak OFM (Homo meditans, t. XXI), Lublin 2000, s. 249-267.
 • Urbański S., Trójca Święta w życiu mistycznym s. Roberty Babiak, w: Ukryta w Bogu. Materiały z sympozjum w 100-lecie urodzin i 60. rocznicę śmierci s. Roberty Babiak (1905-1945), Stara Wieś 2005, s. 24-37.
 • Zyzak W., Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03103a2c-0454-4ba1-ba93-cced9d483fae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.