Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 2(71) | 87-93

Article title

Nowe regulacje prawne umowy o pracę na czas określony

Authors

Title variants

EN
New legislation on fixed-term employment contracts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono nowe regulacje prawne dotyczące umowy o pracę na czas określony, które obowiązują w polskim systemie prawnym od 22 lutego 2016r. Opisano najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy w 2016 roku, które dotyczą rodzajów umów o pracę, zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, dopuszczalności i okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych regulacji prawnych; próba zbadania i ocena czy nowe przepisy zniosą dyskryminację w zatrudnieniu; sprawdzenie, dla kogo zmiany kodeksowe są korzystniejsze – dla pracownika czy pracodawcy; jak również w jaki sposób nowe przepisy mogą wpłynąć na gospodarkę rynkową.
EN
The article presents the new legislation on fixed-term employment contracts, effective in the Polish legal system since February 22, 2016. It describes the major changes introduced to the Labour Code in 2016, concerning the employment contract types, the principles of fixed-term employment, the acceptability of terminating fixed-term employment contracts and of the notice periods, and placing employees on garden leave during their notice period. The article is aimed at presenting the new legislation, and it is an attempt at investigating and assessing if the new legislation will eliminate employment discrimination, examining who will benefit more from the changed legislation – the employee or the employer, as well as how the new legislation may impact the market economy.

Year

Volume

19

Issue

Pages

87-93

Physical description

Dates

published
2016-07

References

  • L. Florek, Umowa o pracę na czas określony, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 12.
  • G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa 2010.
  • U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Warszawa 2012.
  • K. Jaśkowski, Nowa umowa o pracę na czas określony, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 11.
  • K. Łapiński, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2013.
  • M. B. Rycak, E. Wronikowska, A. Rycak, Prawo pracy. Repetytorium, Warszawa 2014.
  • J. Stelina, Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony, „Państwo i Prawo”, 2015, nr11( 837).
  • M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 2012.
  • B. Wagner, Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-031363a9-3d70-4e9c-b58c-fe172570c621
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.