Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(6) | 197-217

Article title

Skąd pochodzą polskie nazwy kolorów

Content

Title variants

EN
What is the origin of Polish names of colours

Languages of publication

Abstracts

EN
The article attempts to explain the origin of some Polish names of non¬ basic colours. Lex-emes that serve as bases for forming the names of colours in Polish have been divided into four semantic categories. The most numerous one consists of the names of colours deriva-tive from the names of certain plants. Second most numerous group of lexemes is based on the names of minerals, metals, stones. The third one refers to the names of animals, birds, fish and reptiles. The last, and least numerous group consists of the names of colours that originate from the names of the staining substances. Among the names of the colours presented in the article some examples can be found that do not belong to any of the four groups. The name of the colour can also originate from grocery articles, atmospheric phe-nomena, drinks or proper nouns.

Year

Issue

Pages

197-217

Physical description

Contributors

 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

References

 • Brückner A., 1927, Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków (BrEt).
 • Linde S.B., 1854–1960, Słownik języka polskiego. T. I–VI. Lwów (SL).
 • Doroszewski W., red., 1958–1969, Słownik języka polskiego. T. I–XI. Warszawa (SJPD).
 • Karłowicz J., Kryński A. i Niedźwiedzki W., red. 1900–1927, Słownik języka polskiego. T. I–VIII. Warszawa (SWar).
 • Mayenowa M.R., red. 1966–1998, Słownik polszczyzny XVI wieku. T. I–XXVI. Wrocław–Warszawa–Kraków (SPXVI).
 • Słownik języka polskiego. T. I–II. Wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranta, Wilno 1861 (SWil).
 • Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1995 (SWO).
 • Szymczak M., red., 1993, Słownik języka polskiego. T. I–III. Wyd. 8. Warszawa (SJPSz).
 • Urbańczyk S., red., 1953–1998, Słownik staropolski. T. I–XI., Wrocław–Warszawa–Kraków (SStp).
 • Kuraszkiewicz W., 1949, Nazwy maści końskich dziś i w 1539 r. „Język Polski”, XXIX,
 • z. 4, s. 145–155.
 • Moszyńska D., 1975, Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie. Prace Języko-znawcze PAN 75, Wrocław.
 • Rzepińska M., 1983, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. T. I–II, Kraków.
 • Zaręba A., 1954, Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0316bc70-1fde-41fe-ac74-24917058a96a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.