PL EN


2010 | 2(6) | 197-217
Article title

Skąd pochodzą polskie nazwy kolorów

Content
Title variants
EN
What is the origin of Polish names of colours
Languages of publication
Abstracts
EN
The article attempts to explain the origin of some Polish names of non¬ basic colours. Lex-emes that serve as bases for forming the names of colours in Polish have been divided into four semantic categories. The most numerous one consists of the names of colours deriva-tive from the names of certain plants. Second most numerous group of lexemes is based on the names of minerals, metals, stones. The third one refers to the names of animals, birds, fish and reptiles. The last, and least numerous group consists of the names of colours that originate from the names of the staining substances. Among the names of the colours presented in the article some examples can be found that do not belong to any of the four groups. The name of the colour can also originate from grocery articles, atmospheric phe-nomena, drinks or proper nouns.
Year
Issue
Pages
197-217
Physical description
Contributors
References
 • Brückner A., 1927, Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków (BrEt).
 • Linde S.B., 1854–1960, Słownik języka polskiego. T. I–VI. Lwów (SL).
 • Doroszewski W., red., 1958–1969, Słownik języka polskiego. T. I–XI. Warszawa (SJPD).
 • Karłowicz J., Kryński A. i Niedźwiedzki W., red. 1900–1927, Słownik języka polskiego. T. I–VIII. Warszawa (SWar).
 • Mayenowa M.R., red. 1966–1998, Słownik polszczyzny XVI wieku. T. I–XXVI. Wrocław–Warszawa–Kraków (SPXVI).
 • Słownik języka polskiego. T. I–II. Wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranta, Wilno 1861 (SWil).
 • Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1995 (SWO).
 • Szymczak M., red., 1993, Słownik języka polskiego. T. I–III. Wyd. 8. Warszawa (SJPSz).
 • Urbańczyk S., red., 1953–1998, Słownik staropolski. T. I–XI., Wrocław–Warszawa–Kraków (SStp).
 • Kuraszkiewicz W., 1949, Nazwy maści końskich dziś i w 1539 r. „Język Polski”, XXIX,
 • z. 4, s. 145–155.
 • Moszyńska D., 1975, Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie. Prace Języko-znawcze PAN 75, Wrocław.
 • Rzepińska M., 1983, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. T. I–II, Kraków.
 • Zaręba A., 1954, Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0316bc70-1fde-41fe-ac74-24917058a96a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.