PL EN


2020 | 9 | 133-146
Article title

Heterogeniczność przestrzenna postaw wyborczych mieszkańców gminy Uniejów w wyborach europejskich i parlamentarnych w 2019 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial heterogeneity of electoral choices of Uniejów municipality inhabitants in 2019 European and parliamentary elections
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł prezentuje zróżnicowanie postaw wyborczych mieszkańców gminy Uniejów podczas głosowań w 2019 r. Wybory, które odbyły się w zeszłym roku, miały charakter zarówno ponadnarodowy (wybory do Parlamentu Europejskiego), jak i krajowy (wybory parlamentarne). Zachowania wyborcze, które uwzględniono w pracy, obejmowały poparcie dla poszczególnych partii oraz frekwencję.
EN
This article presents the variety of electoral choices of Uniejów municipality inhabitants in 2019 elections, which had a supranational (European Parliament) as well as a national (Polish Parliament) dimension. The electoral decisions that were taken into account in this study included support for the different parties and voter turnout.
Year
Volume
9
Pages
133-146
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi, „Przegląd Geograficzny” 2009, t. 81, nr 4, s. 487.
 • Hryniewicz J., Jałowiecki B., System polityczny a rozwój gospodarczy, „Studia Regionalne i Lokalne” 1997, t. 20, nr 53, s. 13–63.
 • Kowalski M., Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, Oddział Akademicki PTG, IGiPZ PAN, Warszawa 2003, s. 11–78.
 • Kowalski M., Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi – identyfikacja procesów, „Studia Obszarów Wiejskich” 2004, t. 6, s. 132–135.
 • Kowalski M., Rożniata M., Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Uniejów w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 4, s. 129–142.
 • Krzemiński P., Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań, „Przegląd Geograficzny” 2009, t. 81, nr 2, s. 259–281.
 • Krzyżanowska N., O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004, [w:] G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 391–411.
 • Osiński J., Pytlik B, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce , „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2016, t. 3, s.11–39.
 • Google Scholar
 • Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.
 • Rulka M., Problem niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego – przyczyny i sposoby jej zwiększenia, „Przegląd Politologiczny” 2010, t. 1, s. 115–124.
 • Google Scholar
 • Sobczyński M., Kilka uwag o metodologii geografii wyborczej wielkiego miasta w Polsce, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, Oddział Akademicki PTG, IGiPZ PAN, Warszawa 2003, s. 115–130.
 • https://pe2014.pkw.gov.pl/pl/ [dostęp: 9.12.2019]
 • https://pe2019.pkw.gov.pl/pe2019/pl/frekwencja/pl [dostęp: 10.12.2019]
 • https://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/11/101902.html [dostęp: 12.12.2019]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0316f41b-3e81-4a1f-b41b-a43576fcab05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.