Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 14 | 105-119

Article title

Wolontariat jako przestrzeń uczenia się seniorów

Title variants

EN
Volunteering as Space of Seniors’ Learning

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The volunteering of seniors is quite a new idea in Poland and raises a lot of controversies even among seniors themselves. Volunteering is more popular among young people. The young generation which is considered to be active on the vocational, educational and family fields has one more social task - volunteering. The elderly people – retired, who have more free time to do different things, also want to be active citizens but are identified with passive role in the community. The aim of the article is to present a fragment of social world. The article is divided into two parts – theoretical and empirical ones. The first part presents idea of three models of learning: learning to get old, learning by being old and learning in later life, theoretical discussion about formal, non-formal and informal volunteering in the context of activity of seniors (referring to University of the Third Age as the example of non-formal volunteering of seniors). The other part presents analyse of the data collected from the seniors’ volunteers from “Foundation of Active Senior” presenting volunteering as the space of seniors’ learning.

Keywords

Year

Volume

14

Pages

105-119

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, ul Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland

References

 • Aittola T., Reflections on Learning in Everyday Life, [w:] Adult education and Democratic Citizenship II, red. A. Bron, J. Field, E. Kurantowicz, Kraków 1998.
 • Fabiś A., Kędziora S., Wolontariat hospicyjny seniorów, [w:] Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów. Biblioteka Gerontologii Społecznej, red. A. Fabiś, Bielsko-Biała 2008.
 • Field J., Lifelong learning and the new educational order, Stoke on Trent and Sterling 2002.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
 • Jakubowski W. , Kultura popularna jako przestrzeń edukacji dorosłych, czyli kilka refleksji o uczestnictwie w kulturze, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, t. 2, red. T. Aleksander, Radom 2010.
 • Jarvis, Learning to be a Person in Society, London–New York 2009.
 • Knowles M.S.,. Holton E.,F. Swanson R.A., Edukacja dorosłych, Warszawa 2009.
 • Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
 • Malec M., Poszukiwanie recepty na starość – wyzwaniem dla edukacji dorosłych. Refleksje nad uczeniem się przez całe życie, [w:] Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, red. M. Malec, Wrocław 2011.
 • Malec M., Wnuk W., University of the Third Age as a place of lifelong learning practice, [w:] Strategy of Lifelong Learning: Access and Implementation in Practice, red. A. Dwojak-Matras, E. Kurantowicz, Wrocław 2006.
 • Mezirow J., Learning as Transformation. Critical Perspectives on a theory in progress, San Francisco 2000.
 • Mezirow J., Transformative dimensions of adult learning, San Fracisco 1991.
 • Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza, Warszawa 2011, http:// erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-2.pdf [dostęp: 18.01.2013].
 • Neugarten B.L, Havighurst R.J., Tobin S., Disengagement and patterns of aging, [w:] B.L. Neu- garten, Middle Age and Aging: A Reader in Social Psychology, Chicago 1968.
 • Pawlina A., Stereotypowe wizerunki starości w wybranych przekazach kulturowych, [w:] Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, red. M. Malec, Wrocław 2011.
 • Pietrasiński Z. Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990.
 • Podstawy gerontologii społecznej, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Warszawa 2006.
 • Polanyi M., The tacit dimension, London 1967, za: K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wrocław 2006.
 • Schütz A., O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków 2008.
 • Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się, Poznań 2006.
 • Świątkiewicz-Mośny M., Wolontariat jako cnota i instytucja obywatelska, [w:] Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Tychy–Opole 2004.
 • Tornstam L., Gerotranscendence. A developed theory of positive aging, New York 2005.
 • Withnall A., Reflection on lifelong learning and the Third Age, [w:] Lifelong Learning: Learning Across the Lifespan, red. J. Field, M. Leicester, London–New York 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2740

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0317842b-9bf7-4193-ae6b-dd5ef2cef668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.