Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(23) | 53-66

Article title

Zawłaszczenie

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

References

 • Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, posł. P. Nowak, Warszawa 2008.
 • Barcellona P., L’individualismo proprietario, Torino 1987.
 • Benjamin W., Los i charakter, przeł. A. Lipszyc, [w:] tenże, Konstelacje. Wybór tekstów, przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz, wstęp A. Lipszyc, Kraków 2012.
 • Benjamin W., Przyczynek do krytyki przemocy, przeł. A. Lipszyc, [w:] tenże, Konstelacje. Wybór tekstów, przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz, wstęp A. Lipszyc, Kraków 2012.
 • Benjamin W., W sprawie krytyki przemocy, przeł. K. Krzemieniowa, [w:] tenże, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań 1996, Poznańska Biblioteka Niemiecka, 2.
 • Berns T., Violence de la loi à la Renaissance, Paris 2000.
 • Cacciari M., Diritto e Giustizia, „Il Centauro” 1981, nr 2, s. 58‑81.
 • Cacciari M., Icone della legge, Milano 1985.
 • Castrucci E., La forma e la decisione, Milano 1985.
 • Derrida J., Force de loi. Le „Fondement mystique de l’autorité”, Paris 2005.
 • Derrida J., Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre, Paris 1984.
 • Desideri F., La porta della giustizia, Bologna 1995.
 • Esposito R., Categorie dell’impolitico, Bologna 1988.
 • Esposito R., Communitas. Origine e destino della comunità, Torino 1998.
 • Esposito R., Immunitas. Protezione e negazione della vita, Torino 2002.
 • Fusillo F., Il momento della colpa nel diritto privato romano, [w:] R. von Jhering, Das Schuldmoment in römischen Privatrecht, Napoli 1990.
 • Gaius, Instytucje, przeł. C. Kunderewicz, oprac. J. Rezler, Warszawa 1982.
 • Garritano F., Aporie comunitarie, Milano 1999.
 • Heidegger M., Parmenides, [w:] tenże, Gesamtausgabe, t. 64, Frankfurt am Main 1982.
 • Jhering R. von, Geist des romischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, t. 1, Aalen 1993.
 • Machiavelli N., Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, przeł. K. Żaboklicki, wstęp P. Śpiewak, Warszawa 2009, Kolory Idei
 • Nietzsche F., Z genealogii moralności, przeł. G. Sowiński, Kraków 2011.
 • Schmitt C., Teologia polityczna. Cztery rozdziały poświęcone nauce o suwerenności, [w:] tenże, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki, Kraków–Warszawa 2000, Demokracja. Filozofia i praktyka.
 • Weil S., Osoba i świętość, [w:] taż, Pisma londyńskie i ostatnie listy, przeł. M. i J. Plecińscy, Poznań 1994, s. 16, Dzieje Gnozy, t. 8.
 • Weil S., Zakorzenienie, [w:] taż, Dzieła, przeł. M. Frankiewicz, Poznań 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03180ad8-fab7-4185-8594-ee9d4076c075
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.