Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 105 | 2 | 191-199

Article title

Słowacki z perspektywy postkolonialnej. Rec.: Słowacki postkolonialny. Pod red. Michała Kuziaka. (Bydgoszcz) [2010]

Authors

Title variants

EN
Słowacki from a Post-Colonial Perspective. A review: Słowacki postkolonialny. Pod red. Michała Kuziaka. (Bydgoszcz) [2010]

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst recenzuje tom zbiorowy "Słowacki postkolonialny" (pod redakcją Michała Kuziaka), która gromadzi studia poświęcone twórczości Juliusza Słowackiego odczytywanej z wykorzystaniem krytyki postkolonialnej przez literaturoznawców, teatrologów i filozofów historii. Przedmiotem refleksji jest problem przydatności badań postkolonialnych do rozumienia literatury polskiego romantyzmu oraz korzyści zastosowania wypracowanych na tym gruncie narzędzi przy interpretacji poszczególnych utworów Słowackiego.
EN
The text reviews the collection "Słowacki postkolonialny" ("Post-colonial Słowacki") edited by Michał Kuziak which encompasses studies in Juliusz Słowacki’s creativity viewed from the Post-colonial criticism standpoint by literary scholars, theatrologists, and history philosophers. The subject of reflection is the issue of usability of the Post-colonial research to Polish romantic literature understanding and the advantages of the tools developed within this methodology in interpreting Słowacki’s individual pieces.

Year

Volume

105

Issue

2

Pages

191-199

Physical description

Dates

published
2014-06-25

Contributors

  • Uniwersytet w Białymstoku

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0318fbec-f018-456c-8bcf-047640e64294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.