PL EN


2017 | 53 | 3(213) | 323-342
Article title

Wyobraźnia ontologiczna w działaniu. Standaryzowanie męskiej anoreksji a praktyka użycia kalkulatora BMI

Authors
Content
Title variants
EN
Ontological imagination in practice. Enactment of male anorexia standardization in the context of BMI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje zagadn ienie relacji między procesem standaryzacji i klasyfikacji męskiej anoreksji a ich praktycznymi implementacjami w internetowej platformie służby zdrowia. Szczegółowy nacisk został położony na znaczeniu standardowego kalkulatora pomiaru masy ciała, który jest uniwersalnie wykorzystywany do diagnozowania męskiej anoreksji. Wykorzystując ustalenia metodologiczne wypracowane na gruncie studiów nad nauką i technologią (STS) oraz propozycje teoretyczne Abriszewskiego (2013) i Nowaka (2016). Autor dowodzi jak problematyczne i niejednoznaczne jest założenie uniwersalnej stosowalności standardów. i jak modernistyczny postulat uniwersalizacji – w dzisiejszej rzeczywistości – traci moc i przywilej redukowania lęków i uspójniania świata. Analizując sposób standaryzowania i klasyfi kowania męskiej anoreksji przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (ASA) i Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz sposób, w jaki konkretne narzędzie pomiarowe (Body Mass Index) jest wykorzystane przez angielską służbę zdrowia (NHS) tekst proponuje przedefiniowanie postulatu uniwersalizacji.
EN
The article tackles the problem of relation between standardization and classification process of male anorexia and its practical implementations in health care internet platform. The particular attention has been drawn to the significance of a specific, standard body mass calculator which is universally used to diagnose male anorexia. Applying methodological perspective of science and technology studies (STS) and theoretical claims that of Abriszewski (2013) and Nowak (2016 author argues how problematic and complex is the assumption of universal application of standards. Subsequently it is claimed ho modern proposition of universality – in contemporary world – loses its power and privilege of reducing risks and making a consistent world. Through an analysis of American Psychiatrists Association (DSM) and World Health Organization (ICD) ways of standardizing and classifying male anorexia and through unearthing how a particular measurement tool (Body Mass Index) is used by English internet health care platform the article postulates redefi ning the assumption of universality as a key attribute of standardizing processes.
Year
Volume
53
Issue
Pages
323-342
Physical description
Dates
published
2017-09
Contributors
author
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • American Psychiatric Association, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
 • Abriszewski, K., 2013, Kulturowe funkcje filozofowania, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Arcimowicz, K., 2015, Współczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematyki, „Folia Sociologica”, 55: 57–77.
 • Barad, K., 2007, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Durham: Duke University Press.
 • Beck, U., 2004, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar: Warszawa 2004.
 • Bordo, S., 1999, The Male Body: A New Look at Men in Public and in Privat, Farrar, Straus and Giroux.
 • Bowker, G., Leigh Star, S., 1999, Sorting things out: Classification and its consequences, Cambridge-Massachusetts: MIT Press.
 • Bush, L., 2011, Standards. Recipes for Reality, Cambridge-Massachusetts: MIT Press.
 • Collins, H.M., 1985, Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice, London Beverly Hills: Sage Publications.
 • Connell, R., 1995, Masculinities, Berkley, CA: University of California Press.
 • Flyvberg, B., 2012, Real Social Science: Applied Phronesis, Cambridge-Massachusetts: Cambridge University Press.
 • Hacking, I., 2005, Genetics, biosocial groups & the future of identity, Document internetowy: https://www.college-de-france.fr/media/ian hacking/UPL9148763916900608100_Genetics.pdf [dostęp: 17.08.2017].
 • Hacking, I., 2006, “Making up people”, London Review of Books, 17 sierpnia.
 • Haraway, D., 2014, Wiedza usytuowana: problem z nauką w feminizmie a przywilej przyjęcia częściowej, niepełnej perspektywy, w: Derra A., Bińczyk E., red., Studia nad nauka i technologią. Wybór tekstów, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Knorr-Cetina, K., 1981, The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science, Pergamon.
 • Knorr-Cetina, K., 1999, Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge, Harvard University Press.
 • Latour, B., 2011, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. Maciej Gdula, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Leat, de M., Mol., 2000, The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology, “Social Studies of Science” 30: 225–263.
 • Law, J., Lien, M.E., 2012, Slippery: Field notes in empirical ontolog, “Social Studies of science”, 43: 363–378.
 • Mills, W.C., 1959, The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.
 • Mitterer, J., 2002, Ucieczka z dowolności, tłum. A. Zielder-Janiszewska, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Mol, A., 1999, Ontological politics. A word and some questions, “The Sociological Review”, 47: 74–89.
 • Mol, A., 2013, Mind your plate! The Ontonorms of Dutch Dieting, “Social Studies of Science”, 43: 379–396.
 • Moser, I., 2008, Making Alzheimer’s disease matter. Enacting, interfering and doing politics of nature, “Geoforum”, 39: 98–110.
 • Nowak, A.W., 2016, Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych, Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
 • Pope, H.G., Jr. Katz, D.L., Hudson, J.I., 1993, Anorexia Nervosa and “Reverse Anorexia” Among 108 Male Bodybuilders, “Comprehensive Psychiatry”, 34: 406–409.
 • Pope, H.G., Gruber, A.J., Choi, P., Olivardia, R., Phillips, K.A., 1997, Muscle Dysmorphia An Underrecognized Form of Body Dysmorphic Disorder, “Psychosomatics”, 38: 548–557.
 • Pope, H.G., Olivardia, R., Gruber, A., Borowiecki, J., 1999, Evolving Ideals of Male Body Image as Seen Through Action Toys, “International Journal of Eating Disorders”, 26: 65–72.
 • Shapin, S., Shaffer, S., 1985, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life, Princeton: Princeton University Press.
 • Roberts, C., 2015, Puberty in Crisis. The Sociology of Sexual Development, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Robinson, V., 2008, Everyday Masculinities and Extreme Sport. Male Identity and Rock Climbing, Palgrave Macmillan.
 • Woolgar, S., Lezaun, J., 2013, The wrong bin bag: A turn to ontology in science and technology studies?, “Social Studies of Science”, 43: 321–340.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03192c17-d558-4327-a750-5f7c8f564360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.