Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 14 | 194-202

Article title

Na tropie ginących wyrazów gwarowych

Authors

Content

Title variants

EN
On the trail of the dying dialectal words

Languages of publication

PL

Abstracts

The subject matter of the article is the problem of the dying dialectal words. The author of the article found such words, used only by elderly people, in the dictionary of M. Kucała Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich (The comparative dictionary of three villages of Little Poland) (Kucała 1957) and compared them with the adequate material in some Polish dialectal dictionaries. The author noticed the occurrence of various types of such words.

Contributors

author
 • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

References

 • Hodorowicz S.A., 2013, Słownik dawnych i współczesnych wyrażeń górali Skalnego Podhala, Nowy Targ.
 • Kąś J., 2011, Słownik gwary orawskiej, t. I A−O, t. II P−Ż, Kraków.
 • Kąś J., 2015−2018, Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I A−B, t. II C−Do, Bukowina Tatrzańska–Nowy Sącz 2015, t. III Dó−Gr, Bukowina Tatrzańska 2016, t. IV Gu−Kol, Kraków 2017, t. V Koł−Mad, Nowy Sącz 2017, t. VI Maf−Nie, Nowy Sącz 2018.
 • Kobylińska J., 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.
 • Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, „Prace Językoznawcze PAN”, t. XI, Wrocław.
 • Kucała M., 1960, O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XIX, s. 141−156. Przedruk w: M. Kucała, 2000, Polszczyzna dawna i współczesna. Studia i szkice, „Prace Instytutu Języka Polskiego” 112, s. 326−339.
 • Niezabitowska A., 1960, Zmiany w słownictwie żywieckim na przestrzeni ostatnich 70 lat, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” LX, „Prace Językoznawcze”, z. 5, s. 355−364.
 • Rzeszowski L., 1891, Spis wyrazów ludowych z okolic Żywca, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” IV, s. 353−361.
 • Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I−V, A−ŁŻYWY, Kraków 1952−1982.
 • Słownik języka polskiego, 1958−1969, t. I−X + t. XI Suplement, red. W. Doroszewski, Warszawa.
 • Słownik polskich leksemów potocznych, 2001−2016, t. I−VII red. W. Lubaś, t. VIII−X red. W. Lubaś, K. Skowronek (A−PIR), Kraków 2001−2016.
 • Wronicz J., 2006, Amatorskie słowniki gwarowe, „Prace Instytutu Języka Polskiego” (PAN), 127, „Studia Dialektologiczne” III, pod red. J. Okoniowej, Kraków 2006, s. 171−180.
 • Zborowski J., 2009, Słownik gwary Zakopanego i okolic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Joanny Okoniowej. Koncepcja i opracowanie naukowe: Joanna Okoniowa, Barbara Grabka, Renata Kucharzyk, Monika Buława, współpraca: Ewelina Grześkiewicz, Anna Kostecka-Sadowa, Emil Popławski, Maria Tokarz, Anna Tyrpa, Kinga Wenklar, Kazimierz Woźniak, Jadwiga Wronicz, Zakopane−Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-031bafd5-11ab-4293-9847-120210daf90d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.