Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 55 | 1(109) | 124-145

Article title

Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia

Authors

Title variants

EN
Digital Humanities: Problems in Defining the Concept

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
CEL/TEZA: Celem artykułu jest próba wskazania kluczowych cech pojęcia humanistyki cyfrowej (HC) oraz zrozumienie, co naprawdę jest rozumiane przez to pojęcie. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Autorka analizuje najbardziej charakterystyczne cechy pojawiające się w definicjach digital humanities w naukowej literaturze anglojęzycznej oraz zestawia je z cechami najczęściej pojawiającymi się w polskich definicjach pojęcia humanistyka cyfrowa. WYNIKI I WNIOSKI: Wynik badań jest negatywny – nie jest możliwe stworzenie jednego zestawu cech HC, ale możliwe jest wskazanie takich właściwości humanistyki cyfrowej, co do których większość badaczy jest zgodna. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Największą wartość poznawczą pracy stanowi fakt, że jest to pierwsza systematyczna analiza oraz zestawienie definicji polskich i anglojęzycznych humanistyki cyfrowej.
EN
PURPOSE/THESIS: This article attempts to indicate a set of the most common features of digital humanities (DH) and to determine what the term DH really means. APPROACH METHODS: The author examines English and Polish scientific articles discussing the definitions of digital humanities and juxtaposes them. RESULTS AND CONCLUSIONS: The result is negative as it is not possible to create one set of digital humanities features, nevertheless it is possible to find some most often occurring features. ORIGINALITY/VALUE: This article provides the first systematic analysis and compilation of Polish and English-language definitions of the digital humanities.

Year

Volume

55

Issue

Pages

124-145

Physical description

Dates

received
2017-05-10
revised
2017-07-19
accepted
2017-09-04

Contributors

References

 • Berry, D. M. (2012). Introduction: Understanding the Digital Humanities. In: D. M. Berry (eds.), Understanding Digital Humanities. Basingstoke: Palgrave Macmilan UK, 1–20.
 • Bomba, R. (2013). Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. W: R. Bomba, A. Radomski (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe Media / Kultura 2.0. Lublin: E-Naukowiec, 57–72.
 • Bomba, R.; Radomski, A. (2013). Wstęp. Zwrot cyfrowy w humanistyce. W: R. Bomba, & A. Radomski (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe Media / Kultura 2.0. Lublin: E-naukowiec, 7–9.
 • Burdick, A.; Drucker, J.; Lunenfeld, P.; Presner, T.; Schnapp, J., eds. (2012). Digital_Humanities. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • CHC IBL PAN (2017). Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN [online]. Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, [15.03.2017], http://chc.ibl.waw.pl/pl/
 • DARIAH-PL ( (2015). Konsorcjum Dariah-PL [online] Konsorcjum Dariah-PL, [15.03.2017], http://dariah.pl
 • DH Manifesto 2.0. (2009). A Digital Humanities Manifesto [online], A Digital Humanities Manifesto, UCLA [3.03.2017], http://manifesto.humanities.ucla.edu/2009/05/29/the-digital-humanities-manifesto-20/
 • Digital Humanities Quarterly. About DHQ [online]. Digital Humanities Quarterly, [28.02.2017], http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html
 • Flanders, J.; Piez, W.; Terras, M. (2007). Welcome to Digital Humanities Quarterly [online]. Digital Humanities Quarterly, March [1.03.2017], http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/1/1/000007/000007.html
 • Gibbs, F. (2013). Digital Humanities Definitions by Type. In: M. Terras, J. Nyhan, E. Vanhoutte (eds.), Defining Digital Humanities: A reader. Farnham; Burlington: Ashgate, 289–298.
 • Hayles, N. K. (2012). How We Think: Transforming Power and Digital Technologies. In: D. M. Berry (ed.), Understanding Digital Humanities. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK, 42–66.
 • Kamiński, Stanisław (1998). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kirschenbaum, M. G. (2010). What Is Digital Humanities and What’s It Doing in English Departments? ADE Bulletin, (150), 55–61.
 • KUL (2016). Humanistyka cyfrowa [online]. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Serwis dla kandydata, [15.03.2017], http://www.kul.pl/humanistyka-cyfrowa,art_65557.html
 • Maryl, M. (2014). F5: odświeżanie filologii. Teksty Drugie, 2, 9–20.
 • Mykowiecka, A. (2006). Inżynieria lingwistyczna. Komputerowe przetwarzanie tekstów w języku naturalnym. Warszawa: PJWSTK.
 • Nacher, A. (2013). Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji. W: R. A. Bomba Radosław (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe Media / Kultura 2.0. Lublin: E-naukowiec, 83–97.
 • NKJP (2008). O projekcie NKJP [online]. Narodowy Korpus Języka Polskiego, IPI PAN; IJP PAN; Wydawnictwo Naukowe PWN; Zakład Językoznawstwa Komputerowego i Korpusowego UŁ [3.03.2017], http://nkjp.pl/
 • Przastek-Samokowa, M. (2016). Czym jest humanistyka cyfrowa? Pole semantyczne pojęcia (zarys).Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne, 54(2), 82–93.
 • Radomski, A. (2015). Humanistyka cyfrowa w praktyce – analiza i wizualizacja obrazów. Roczniki kulturoznawcze, 6(4), 5–15.
 • Solska, E. (2016). Nowa „respublica litteraria”? Humanistyka cyfrowa jako metaorientacja współczesnych badań humanistycznych. Roczniki Kulturoznawcze, 7 (1), 99–118.
 • Sosińska-Kalata, B. (2016). Wstęp. W: B. Sosińska-Kalata (red.), Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. Warszawa: Wydaw. SBP, 9–13.
 • Svensson, P. (2013). Humanities Computing as Digital Humanities. In: M. Terras, J. Nyhan, & E. Vanhoutte (red.), Defining Digital Humanities: A reader. Farnham; Burlington: Ashgate, 159–186.
 • Svensson, P. (2012). The digital humanities as a humanities project. Arts and Humanities in Higher Education, 11(1–2), 42–60.
 • Szpunar, M. (2016). Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych. Zarządzanie w Kulturze, 17(4), 355–369.
 • Terras, M.; Nyhan, J.; Vanhoutte, E. (2013a). Introduction. In: M. Terras, J. Nyhan, & E. Vanhoutte (eds.), Defining Digital Humanities: A reader. Farnham; Burlington: Ashgate, 1–10.
 • Terras, M.; Nyhan, J.; Vanhoutte, E. (2013b). Selected Definintions from the Day of Digital Humanities: 2009–2012. In: M. Terras, J. Nyhan, & E. Vanhoutte (eds.), Defining Digital Humanities: A Reader. Farnham; Burlington: Ashgate, 278–288.
 • Vanhoutte, E. (2013). The Gates of Hell: History and Definintion of Digital | Humanities | Computing. In: T. Melissa, N. Julianne, & V. Edward (eds.), Defining Digital Humanities: A Reader. Farnham; Burlington: Ashgate, 119–156.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0324-8194
EISSN
2392-2648

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-031d4997-d035-4246-80c1-8a9ecbce5141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.