PL EN


2002 | 4 | 147-158
Article title

Uwarunkowania i skala redukcji zanieczyszczeń gazowych w krajowych elektrowniach zawodowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Charakterystyczną cechą funkcjonowania krajowej elektroenergetyki w latach 90. jest istotne ograniczenie presji na środowisko, zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych (Luchter 1996). Skala tego zjawiska jest szczególnie duża w przypadku redukcji dwutlenku siarki, pomimo zachowania w sektorze monokultury paliw stałych oraz pojawienia się od l 994 r. progresywnej tendencji w produkcji energii elektrycznej. Analiza relacji i uwarunkowań między przemysłem a środowiskiem należy do tradycyjnego, nie tracącego na aktualności kierunku badawczego geografii przemysłu (Kortus 1986, Wieioński 2000).
Keywords
Contributors
author
References
  • Emitor, 1994-1999, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa.
  • Gajda A., Barc W, 1999, Przegląd krajowych rozwiązań instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, Biuletyn Miesięczny, nr 12, PSE S.A.
  • Kortus B., 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa.
  • Luchter L., 1995, Strukturwandlungen in der Elektroenergetik Polens, Weimar, Dadder.
  • Luchter L., 1996, Uwarunkowania przestrzenno-ekonomiczne i ekologiczne dostaw węgla kamiennego do elektrowni zawodowych, [w:] Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z. 174.
  • Poręba S ., Gajda A., Burakowski A., 1997, Program redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, Biuletyn Miesięczny, nr 3, PSE S.A.
  • Prawo Energetyczne, 1997, Ustawa z IOJV. I997 r., Dziennik Ustaw, nr 54/9.
  • Statystyka Elektroenergetyki Polskiej, 1990-1999, Agencja Rynku Energii S.A. Warszawa.
  • Wieloński A ., 2000, Geografia przemysłu, PWN, Warszawa.
  • Wykaz standardów dopuszczalnej emisji obowiązujących w krajach rozwiniętych, 1994, Centrum Informatyki Energetyki, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03200954-5c0a-4e33-8522-31e0974c4f48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.