PL EN


2017 | 2(3) | 151-160
Article title

Specyfika zadań straży granicznej i służby celnej jako formacji zwalczających terroryzm

Authors
Content
Title variants
EN
The specifics of the task of the Border Guard and the Customs Service as the authorithies that fight terrorism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane ze zwalczaniem terroryzmu. Naukowej refleksji poddaje się dwie formacje: Straż Graniczną oraz Służbę Celną, które poprzez swoje ustawowe zadania, samodzielnie oraz współpracując z innymi podmiotami, mają za cel przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, głównie śledząc przepływ osób i towarów przez granicę.
EN
The article presents the issues related to the fight against terrorism. The author takes into a scientific consideration the role of two formations: the Border Guard and the Customs Service, which, through their statutory tasks, independently and in cooperation with other entities, counteract terrorist attacks in Poland, mainly tracking the movement of people and goods across the border.
Contributors
author
 • Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
References
 • Aleksandrowicz Tomasz. 2008. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Jakubczak Ryszard, Flis Jan. 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 • Jan Paweł II. 1989. Encyklika Sollicitudo Rei Socialis. Watykan: Wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana.
 • Kaczmarek Julian, Łepkowski Wojciech, Zdrodowski Bogdan. 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej – Wydział Strategiczno-Obronny.
 • Liedel Krzysztof. 2010. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Marzena Madej, Międzynarodowa walka z terroryzmem. 2012. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe, 240-258. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Szafrański Jerzy, Kosiński Jerzy. 2007. Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania. Szczytno: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Sztompka Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323).
 • Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych.
 • Komórki organizacyjne KGSG, https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/komenda-glowna-sg/komorki-organizacyjne-k, dn. 25.03.2017r.
 • Straż Graniczna, http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/instytucje-i-sluzby/straz-graniczna/552,Straz-Graniczna.html, dn. 25.03.2017r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-032389e4-18c2-4de2-8b9c-cdcd5cef9db1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.