Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 80-87

Article title

Uczelnie wyższe w Polsce a kształcenie przyrodnicze nauczycieli

Content

Title variants

EN
Natural science education of teachers at universities in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule autorka poddała analizie kształcenie nauczycieli przedmiotu Przyroda, który jest realizowany w szkołach podstawowych (II etap edukacyjny) i ponadgimnazjalnych (IV etap). Skupiła się na kilku aspektach kształcenia przyrodniczego: miejscach – jednostkach uczelni wyższych, w których jest ono prowadzone, w tym na formach, w jakich jest ono tam realizowane, programach studiów i ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Analiza danych dostępnych na stronach internetowych badanych uczelni pozwoliła określić cechy kształcenia przyrodniczego nauczycieli w Polsce. Kształcenie to odbywa się we wszystkich dużych ośrodkach akademickich w Polsce, głównie na wydziałach biologicznych i geograficznych, zarówno w ramach studiów I i II stopnia, jak i studiów podyplomowych. W kształceniu przyrodniczym dominuje przygotowywanie przyszłych nauczycieli przyrody dla szkół podstawowych, co jest zgodne z założeniami ostatniej reformy systemu oświaty. Niepokoją natomiast różnice dotyczące wymagań w stosunku do kandydatów na te studia. Programy niektórych studiów wykazują ścisły związek z jednostkami, w których są prowadzone, a nie zawsze dają przyszłym nauczycielom przyrody pełną podbudowę merytoryczną i metodyczną.
EN
The paper examines the problem of Natural Science teachers’ initial training. Natural Science is a subject present in the primary school and upper secondary school curriculum in Poland. The paper focuses on several aspects of Natural Science education. The universities and the institutions offering that type of courses have been considered. The forms, course programmes and their accordance with the current teacher training standards have been examined. The analysis of the data available on the Internet sites of the investigated universities let the author recognize and describe certain characteristics of Natural Science education in Poland. Initial training of future science teachers is taking place in all big universities in Poland. It is run mostly within biology and geography faculties. Both undergraduate, graduate and also post-graduate studies are in offer. Among the available courses the most common group constitutes the initial training for future primary school teachers, which is compatible with regulations of the recent reform of the educational system. Significant differences in the requirements for candidate-teachers depend on the place of studying. The study programmes reveal strict correspondence with the profile of the units which offer them. Not always do they give a complete and satisfying level of subject and pedagogical preparation for the future science teachers.

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Zakład Dydaktyki Geografii

References

 • http://geografia.umcs.lublin.pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe.html
 • http://geografia.umcs.lublin.pl/dla-kandydatow/uprawnienia-nauczycielskie.html
 • http://mdl.up.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=506
 • http://wngig.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/ksztalcenie-nauczycielskie
 • http://wnow.uni.lodz.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/147-studia-podyplomowe
 • http://www.binoz.uj.edu.pl/wydzial/wydzialowe-centrum-dydaktyki
 • http://www.binoz-programy.umcs.lublin.pl/biolog09.html
 • http://www.biol.umk.pl/index.php/studia-stacjonarne/biologia-specjalnosci-nauczycielskie
 • http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/programy-studiow-0
 • http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli-przyroda
 • http://www.biologia.amu.edu.pl/page.php?id=system_ksztalcenia-podyplomowe
 • http://www.biologia.amu.edu.pl/page.php?id=system_ksztalcenia-stacjonarne
 • http://www.biologia.apsl.edu.pl/biologia-specjalnosci.php
 • http://www.fizyka.up.krakow.pl/projekty/projekty_2010_2011/podyplomowe_przyroda/przyroda.php
 • http://www.fuw.edu.pl/nauczanie-przyrody.html
 • http://www.geo.umk.pl/www/dydaktyka2013-14.html
 • http://www.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=opisy-kierunkow
 • http://www.geo.univ.gda.pl/viewpage.php?page_id=74
 • http://www.ujk.edu.pl/wmp/?kierunki-studiow,18
 • http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1175
 • http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7676
 • http://www.uni.wroc.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-kwalifikacyjne-nauczyciel-przyrody
 • http://www.up.krakow.pl/geo/oferta.html
 • http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczno-artystyczny/instytut-pedagogiki/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-2014–2015/nauczanie-przyrody-w-reformowanej-szkole-podstawowej
 • http://www.wb.usz.edu.pl/kierunki-studiow
 • http://www.wbios.us.edu.pl/studia-podyplomowe.html
 • http://www.wnoz.us.edu.pl/geografia.php
 • https://studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/wydzia-biologii/studia-podyplomowe-przygotowania-pedagogicznego-do-nauczania-biologii-i-przyrody
 • https://studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/wydzial-chemii/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli-przyrody

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-5456

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-032a6e67-17b7-44c9-a1cb-54884eece04e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.