Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 477 | 272-280

Article title

Zmiany w ruchu turystycznym Unii Europejskiej w latach 2002-2014 na poziomie regionalnym – analiza statystyczna

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Na atrakcyjność turystyczną regionu czy państwa wpływa wiele czynników o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i kulturowym, geograficznym, politycznym. W związku z tym obserwuje się zmiany w popycie na usługi turystyczne oferowane w różnych regionach. Zmiany te zwykle zachodzą w czasie i jedynie posiadanie danych z kilku, kilkunastu lat w ujęciu przestrzennym pozwala na ich wychwycenie. Celem artykułu była analiza różnic i zmian w ruchu turystycznym na poziomie państw i regionów w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Analizie poddano dostępne dane statystyczne z lat 2002-2014 pochodzące z Eurostatu. Otrzymane wyniki wskazują zarówno na względnie trwały popyt na usługi turystyczne w odniesieniu do niektórych regionów, jak i na zwiększający się poziom zróżnicowania w zakresie obsługi ruchu turystycznego w ujęciu regionalnym.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-033093f9-d849-419d-8610-4e6cf362e26e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.