Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(19) | 167-180

Article title

DZIEDZICTWO KULINARNE POGRANICZA ŚLĄSKO-- MORAWSKIEGO JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WYDARZEŃ KULINARNYCH)

Content

Title variants

EN
SILESIAN-MORAVIAN BORDERLINE’S CULINARY HERITAGE AS THE TOURISTIC ATTRACTION (BASED ON THE PARTICULAR CULINARY EVENTS)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest dziedzictwo kulinarne pogranicza polsko-czeskiego. Omówiono wybrane wydarzenia kulinarne (m.in. konkursy, projekt, biesiady, festiwale) o zasięgu międzynarodowym i lokalnym, mogące być atrakcjami turystycznymi. Inicjatywy te pełnią ważną funkcję kulturotwórczą, dzięki nim popularyzowana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym południowo- -zachodniego subregionu Górnego Śląska. Propagowanie dziedzictwa kulinarnego tego obszaru może być sposobem na podniesienie jego atrakcyjności turystycznej i skuteczną promocją regionu na rynkach turystycznych Polski i Czech.
EN
The culinary heritage of Silesian-Moravian borderline is the subject matter of this article. The particular culinary events have been discussed in this thesis (including competitions, project, banquets and festivals). The extent of such events is international and local. Moreover, they are touristic attractions. The efforts benefit a crucial culture-making function. Therefore, the awareness of southwest subregion of Upper Silesia’s cultural heritage has been popularised. In such a way, through the promotion of this area’s culinary heritage, the touristic attraction can be enhanced. Furthermore, it is an effective promotion of Silesian-Moravian region on the touristic market of Poland and Czech Republic.

Year

Issue

Pages

167-180

Physical description

Contributors

References

 • Barbour R., Badania fokusowe, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa 2011.
 • Białas I., Tradycje kulinarne, [w:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, red. B. Bazielich, PTL, Wrocław–Katowice.
 • Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań 2008.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, tłum. i red. K. Podemski, PWN, Warszawa 2009.
 • Durydiwka M., Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geograficzne” 2013, t. 52.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań 2002.
 • Konkurs kuchni regionalnej, Wyd. WAW, Racibórz–Krzanowice 2010.
 • Korzeniowska W., Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w aspekcie zachodzących przemian (1815–1914), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Opole 1993.
 • Kowalczyk A., Współczesna turystyka kulturowa – aspekty teoretyczne, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 • Kowalski P., Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Ossolineum, Wrocław 2000.
 • Kubiak I., Kubiak K., Chleb w tradycji ludowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981.
 • Kuchnia morawska, oprac. G. Wawoczny, Wyd. WAW, Racibórz 2009.
 • Kvale S., Prowadzenie wywiadów, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa 2011.
 • MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 2002.
 • Matusiak A., Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 2.
 • Mikos v. Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, GWSHM Milenium, Poznań 2010.
 • Pabian B., Atrakcje turystyczne Polski. Walory kulturowe, Wyd. WSHiT, Częstochowa 2006.
 • Petrini C., Slow food. Prawo do smaku, tłum. J. Jackowicz, Twój Styl, Warszawa 2007.
 • Pożywienie i sprzęty z nim związane, [w:] Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 3, red. J. Bohdanowicz, PTL, Wrocław 1996.
 • Rettigová M.D., Domácí kuchařku, aneb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcery české a moravské, Hradci Králové 1826.
 • Silverman D., Prowadzenie badań terenowych, tłum. J. Ostrowska, red. K. Konecki, PWN, Warszawa 2010.
 • Simonides D., Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, Instytut Śląski, Opole 1988.
 • Smolińska T., O potrzebie utożsamiania się z regionem. Społeczne inicjatywy folklorystyczne, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1999, t. 2.
 • Szromba-Rysowa Z., Pożywienie ludności wiejskiej na Śląsku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
 • Świtała-Mastalerz J., Świtała-Trybek D., Śląska spiżarnia. O jodle, warzyniu, maszketach i inszym pichcyniu, Wyd. GRAPH, Koszęcin 2008.
 • Świtała-Trybek D., Kura górnicza, warzonka i kopalnioki... Górnicze dziedzictwo kulinarne, „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 2011, nr 12.
 • Świtała-Trybek D., Praktyka kulinarna jako wartość (na przykładzie świniobicia), [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 8: Wartości w języku i kulturze, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2015.
 • Świtała-Trybek D., Święto kartofla, żymloka i pstrąga, czyli o kulinarnych imprezach plenerowych, [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, UO, Opole 2007.
 • Tomczak-Miczka E., Dziedzictwo kulinarne elementem tworzenia marki regionu, [w:] Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, red. D. Orłowski, J. Wyleżałek, WSTiJO, Warszawa 2011.
 • Tożsamość morawska na pograniczu polsko-czeskim, red. M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz 2012.
 • Urry J., Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2007.
 • W kuchyni u morawske hospodyni, oprac. W. Ehr, I. Kamińska, J. Śliż, Zespół Szkół w Krzanowicach, Krzanowice 2006.
 • Wawoczny G., Kuchnia raciborska. Podróże kulinarne po dawnej i obecnej ziemi raciborskiej, Wyd. WAW, Racibórz 2005.
 • World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, red. R. Maitland, P. Newman, Routledge, Abingdon 2009.
 • Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015.
 • Wstęp, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • Zapomniane zabawy i kulinaria morawskie, oprac. B. Kaleja-Gorzalnik, S. Kwaśnica, M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz–Krzanowice 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-033359ed-8d18-492c-b875-a9f7f0af2f80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.